CONTENT

 1. W sprawie nowego herbu gminy i miasta Szadek
  Marek Adamczewski
 2. Zmiany zagospodarowania rynku w Szadku w drugiej połowie XX w.
  Sylwia Kowara
 3. Ksiądz Józef Piekieliński (Piekielny) (1897–1942), ofiara obozu koncentracyjnego w Dachau
  Piotr Szkutnik
 4. Tadeusz Marian Kobusiewicz (1905–1979) – wybitny profesor weterynarii, kapitan WP, założyciel Zakładu Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
  Jarosław Stulczewski
 5. Żydzi w Szadku – fragmenty wspomnień
  Beata Wasilewska-Klamka
 6. Żółtlice, kolczurki, niecierpki i inne rośliny inwazyjne w Szadku
  Beata Woziwoda, Sylwia Suwara-Szmigielska
 7. Charakterystyka lasu grądowego z jodłą w rezerwacie „Jamno”
  Beata Woziwoda, Katarzyna Pawicka, Grzegorz J. Wolski
 8. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Jamno”
  Katarzyna Pawicka, Beata Woziwoda, Grzegorz J. Wolski
 9. Mszaki rezerwatu „Jamno”
  Grzegorz J. Wolski, Beata Woziwoda, Katarzyna Pawicka
 10. ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA

 11. Struktura działalności gospodarczej w gminie Szadek
  Emilia Gorczyczewska
 12. Szadek i ziemia szadkowska na łamach czasopisma krajoznawczego „Na Sieradzkich Szlakach”
  Ewa Andrysiak
 13. Cmentarzysko ciałopalne w Sikucinie w badaniach Leona Dudrewicza
  Jarosław Stulczewski
 14. Rezerwat „Jamno” – cenny poligon badawczy łódzkich geobotaników
  Beata Woziwoda
 15. Dwie monografie Szadku
  Ewa Obała
 16. Wywiad ze Stefanem Laube (pseudonim „Adam”) – uczestnikiem powstania warszawskiego, świadkiem zamachu na Franza Kutscherę
  Jarosław Stulczewski

Recent Submissions