Rocznik Orientalistyczny (Lwów-Kraków-Warszawa od 1915) to najstarsze polskie i jedno z najstarszych w Europie czasopismo orientalistyczne założone we Lwowie przez grupę uczonych lwowskich, krakowskich i warszawskich. W latach 1923-1952 był organem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, później PAN (początkowo wydawany przez Zakład Orientalistyki, a po jego likwidacji przez Komitet Nauk Orientalistycznych).
Obecnie funkcję redaktora naczelnego sprawuje arabista prof. M. Dziekan. Do 2012 r. ukazało się 65 tomów czasopisma, od wielu lat w formie dwóch zeszytów rocznie. Obecny nakład wynosi 200 egzemplarzy.
Rocznik Orientalistyczny znajduje się w zasobach wszystkich najważniejszych bibliotek światowych w ośrodkach prowadzących badania na krajami Azji Afryki. Rocznik Orientalistyczny publikuje studia polskich i zagranicznych orientalistów z różnych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, antropologii kulturowej itp. Publikacje ukazują się w językach obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) ze streszczeniami w języku angielskim. Niektóre tomy Rocznika Orientalistycznego mają charakter monodyscyplinarny lub monotematyczny i poświęcone są np. wybitnym polskim orientalistom, przez co zawierają szczególnie wartościowe z punktu widzenia tej nauki materiały.
Zespół redakcyjny Rocznika Orientalistycznego składa się z grupy wybitnych polskich i zagranicznych badaczy z rozmaitych dziedzin (arabistyka, japonistyka, sinologia, tybetologia, afrykanistyka, indologia). Czasopismo dysponuje obecnie strona internetową, której zawartość jest stale uzupełniana.

Punktacja MNiSW: 40 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 40 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii

Komitet redakcyjny:
Marek M. Dziekan, Marta Woźniak, Jaakko Hämeen Antilla, Agata Bareja-Starzyńska, Eduard Gombár, Lidia Kasarełło, Agnieszka Kozyra, Ewa Siwierska, Lidia Sudyka, Gábor Takacs

Rada redakcyjna:
Janusz Danecki (Warszawa), Eva-Maria von Kemnitz (Lisboa), Edward Lipiński (Bruksela), Alfred F. Majewicz, (Poznań), Piotr Taracha (Warszawa), Przemysław W. Turek (Kraków), Vladimir L. Uspiensky (St. Petersburg), Witold Witakowski (Uppsala)

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marek M. Dziekan
e-mail: mmdziekan@interia.pl

Sekretarz redakcji: dr Marta Woźniak
e-mail: martawozniak@uni.lodz.pl

WWW: ro.czasopisma.pan.pl/

Wydawca: Komitet Nauk Orientalistycznych PAN

ISSN 0080-3545

Adres redakcji:
Rocznik Orientalistyczny
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
00-927 Warszawa

Collections in this community

Recent Submissions

View more