SPIS TREŚCI

1. Wstęp
MAGDALENA PRZYBYSZ-STAWSKA

ARTYKUŁY

2. Charakterystyka muzycznych varsavianów wydanych w latach 1875–1918 przechowywanych w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
MARTA WALKUSZ
3. A Good Practice (based on ELINET criteria) of Non-formal Education Involving a Library to Improve Literacy Skills (on the example of Hungarian project)
ILDIKÓ SZABÓ
4. Niech żyje wolność! Wpływ książki na przemianę duchową czytelnika (na przykładzie Hansa i Sophie Scholl)
KARIN ANNA WAWRZYNEK
5. Mobilność niemobilnego księgozbioru – przypadek Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
KAMILA KOKOT
6. Tygodnik „Motor” jako najstarsze współczesne polskie czasopismo motoryzacyjne . Analiza za lata 1952–1991
ROBERT ŚLASKI

RECENZJE

7. Marek Hetmański, Świat informacji . Warszawa: Difin, 2015, 233 ss.
MAŁGORZATA BAŃKOWSKA
8. Jacek Ladorucki, Gdy otworzyli bramy, zaczęłam iść w stronę domu… Rozmowy z Joanną Muszkowską-Penson. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, 180 ss.
MAŁGORZATA BAŃKOWSKA
9. Jacek Ladorucki, Gdy otworzyli bramy, zaczęłam iść w stronę domu… Rozmowy z Joanną Muszkowską-Penson. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, 182 ss.
MARIA WICHOWA
10. Ewa Repucho, Tomasz Bierkowski, Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018, 132 ss.
SYLWIA BIELAWSKA

SPRAWOZDANIA

11. Konferencja „Marketing w Kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka” (Gdańsk, 1–2 marca 2018)
BEATA GAMROWSKA
12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej” (Warszawa, 8–9 maja 2018)
MAŁGORZATA BAŃKOWSKA
13. Konferencja „Książka i biblioteki na przestrzeni wieków” (Katowice, 23 maja 2018)
ANDRZEJ WAŁKÓWSKI
14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia” – V jubileuszowa edycja (Łódź, 24–25 września 2018)
DOROTA TARNOWSKA

Recent Submissions