"Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen" zostało założone w 1993 roku i wydawane do 2018 roku przez DAAD – Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej. Po transformacji w byłej Europie środkowo wschodniej powstało kilka podobnych czasopism, mających na celu prezentację najnowszych badań germanistycznych. Z założenia pismo było interdyscyplinarne: językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze. Autorami i autorkami byli badacze polscy, niemieccy i przedstawiciele germanistyk z innych krajów. Językiem czasopisma był niemiecki. Convivium od razu stało się w Polsce cenionym forum dyskusyjnym w środowisku germanistycznym, brakowało bowiem takiego czasopisma, które wykraczałoby poza lokalne uniwersytety i stanowiłoby platformę pomiędzy nauką polską i niemiecką. Ogromną rolę odgrywało finansowanie ze strony DAAD, pozwalające m.in. na coroczne spotkania redakcji, rady naukowej i redakcji językowej (tę rolę spełniali pracujący w Polsce lektorzy DAAD).
Dla publikujących atrakcyjna jest interdyscyplinarność Convivium: przyjmujemy teksty z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii, badań nad komiksem, digital studies, gender studies, medioznawstwa, glottodydaktyki, translatoryki, nauk historycznych a także politologicznych. Ważny jest temat dotyczący krajów niemieckiego obszaru językowego lub problematyki komparatystycznej. Artykuły mogą dotyczyć zarówno zagadnień historycznych jak i współczesnych. Convivium posiada ponadto rubrykę recenzyjną, informuje też o wybranych ważnych wydarzeniach naukowych.


Nazwa: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
ISSN: 2196-8403
E-ISSN: 2657-6252
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1994 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more