CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Anna Szychta i Ewa Śnieżek
 2. Zmiany w zakresie i formie prezentacji sprawozdania finansowego według międzynarodowych regulacji
  Przemysław Czajor
 3. Bilans w nowej formule sprawozdawczej IASB/FASB w kierunku ograniczenia polityki prezentacji informacji
  Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik
 4. Teoria bilansowa Wilhelma Osbahra jako reakcja na lukę informacyjną w sprawozdawczości finansowej XXI wieku
  Ewa Śnieżek, Michał Wiatr
 5. Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie
  Anna Szychta
 6. Zyski i straty kapitałowe i ich prezentacja przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie
  Maciej Frendzel
 7. Raporty rady nadzorczej jako uzupełnienie raportów biznesowych – zarys koncepcji
  Ewa Walińska, Jacek Gad
 8. Wykorzystanie relacji między elementami pieniężnymi i memoriałowymi w procesach decyzyjnych – przegląd badań empirycznych
  Ewa Śnieżek
 9. Pomiar i komunikowanie dokonań w ciągłym doskonaleniu procesów przedsiębiorstwa
  Irena Sobańska
 10. Zmiany zachodzące w pomiarze dokonań i raportowaniu wewnętrznym przedsiębiorstw w konsekwencji wdrożenia systemów ERP
  Ewelina Zarzycka
 11. Pomiar efektywności dokonań działalności logistycznej
  Justyna Dobroszek
 12. Próba oceny korzyści zastosowania zbilansowanej karty wyników w szpitalach
  Jan Michalak
 13. Ocena finansowych rezultatów organizacji pożytku publicznego w Polsce
  Halina Waniak-Michalak
 14. Dochód a wynik finansowy brutto w warunkach autonomii prawa bilansowego i podatkowego w Polsce
  Agnieszka Wencel

Recent Submissions