SPIS TREŚCI

1. Słowo wstępne
TADEUSZ GRABARCZYK
2. „Jest czas wojny i czas pokoju…” W jakich porach roku prowadzono najczęściej działania wojenne w Polsce średniowiecznej?
JAN PTAK
3. Działa i kamienna amunicja artyleryjska w arsenale wrocławskim w 1547 roku
PIOTR STRZYŻ, PIOTR CZUBLA, JAKUB WRZOSEK
4. Listy księdza Jana Piotrowskiego, „przyjaciela z Dworu”, o wojsku w obozie pod Pskowem w 1581 roku
ALEKSANDER BOŁDYREW
5. Między Żurawnem a Wiedniem. O potrzebie dalszych badań nad systemem stałej dyslokacji wojska koronnego w latach 1677–1683
ZBIGNIEW HUNDERT
6. Obraz armii rosyjskiej w okupowanej Galicji w świetle dzienników i wspomnień (1914–1915)
ILONA FLORCZAK
7. Praca społeczna jako obowiązek służbowy żołnierzy w garnizonach Korpusu Ochrony Pogranicza
HALINA ŁACH
8. Kwestie wojskowe w polityce administracyjnej resortu spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1926
WALDEMAR KOZYRA
9. Życie codzienne w garnizonie kaliskim w latach 1921–1939
WITOLD JARNO
10. Dzienniki oraz pamiętniki i wspomnienia jako źródła do badań nad życiem codziennym kawalerzystów i artylerzystów konnych polskich formacji wojskowych z lat 1914–1918 oraz Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej
ALEKSANDER SMOLIŃSKI
11. Uroczystości państwowe, wojskowe i religijne w Korpusie Ochrony Pogranicza na przykładzie 16 Batalionu „Sienkiewicze” w latach 1927–1932
MAREK STEFAŃSKI
12. Życie codzienne w Brygadach Międzynarodowych podczas wojny domowej w Hiszpanii w świetle zeznań Andrzeja Rozborskiego
ROBERT MAJZNER
13. Od Ongulumbashe do Cassingi – obozy wojskowe i cywilne Ludowej Wyzwoleńczej Armii Namibii
ANNA SZCZEPAŃSKA
14. Kobiety w izraelskiej armii – trudy codzienności
MAGDALENA POGOŃSKA-POL

Recent Submissions