Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowska, Beata
dc.contributor.authorChebotarov, Viacheslav
dc.date.accessioned2019-04-03T10:08:29Z
dc.date.available2019-04-03T10:08:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27370
dc.description.abstractThe inspiration to create this summary was research carried out on the Polish–Ukrainian internationalization of business activity conditions and their models. The article contains conclusions based on the authors’ interviews with Ukrainian businessmen and government officials, as well as an analysis of legal acts related to establishing a business in Ukraine by members of the Polish business community. A reference to fundamental regulations is presented. The research shows that serious legal easements for starting a business in Ukraine have occurred. This is the first step towards building a positive atmosphere. However, there are many factors which often discourage Polish entrepreneurs to initiate foreign expansion towards Ukraine and, on this basis, beyond its borders. The governments of both countries should pay attention to them. In this context, the article contains initial provisions for improving the legislative base of Ukraine in the field of internationalization. For Polish entrepreneurs, the basic recommendations for establishing a business in Ukraine are justified.en_GB
dc.description.abstractInspiracją do napisania niniejszego opracowania są równolegle prowadzone badania warunków internacjonalizacji działalności gospodarczej i jej modeli w Polsce i w Ukrainie. W artykule zawarto kluczowe zagadnienia z przeprowadzonych wywiadów oraz wnioski z analizy dokumentacji aktów prawnych związanych, w szerokim znaczeniu, z zakładaniem biznesu na Ukrainie. Przytoczono także nazwy dokumentów związanych z podstawowymi regulacjami w tym względzie. Z wykonanych badań wynika, iż nastąpiły poważne ułatwienia prawne dla zakładania działalności gospodarczej na Ukrainie. Jest to pierwszy krok w kierunku zbudowania korzystnej atmosfery. Istnieje wciąż jednak wiele uwarunkowań, które często zniechęcają polskich przedsiębiorców do ekspansji zagranicznej w kierunku Ukrainy i to nad nimi rządy obu krajów winny się pochylić.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.subjectworld’s goods and raw materials marketsen_GB
dc.subjectinternationalizationen_GB
dc.subjectforeign economic activityen_GB
dc.subjectenterpriseen_GB
dc.subjectmotivesen_GB
dc.subjectbarriersen_GB
dc.subjectbusinessen_GB
dc.subjectestablishing a businessen_GB
dc.subjectforeign direct investmenten_GB
dc.subjectinternacjonalizacjapl_PL
dc.subjectbiznespl_PL
dc.subjectzakładanie działalnościpl_PL
dc.subjectbezpośrednie inwestycje zagranicznepl_PL
dc.titleEstablishing a Business in Ukraine – the Initial Regulatory Organizational and Legal Aspects for Polish Entrepreneursen_GB
dc.title.alternativeZakładanie działalności gospodarczej na Ukrainie – wybrane aspekty organizacyjno‑prawnepl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number75-86
dc.contributor.authorAffiliationLodz, Poland, University of Lodz, Faculty of Management
dc.contributor.authorAffiliationUkraine, Luhansk, Starobilsk Taras Shevchenko National University
dc.referencesAkt prawny “Tryb wjazdu na tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy oraz wyjazdu z nich” of 4 June 2015, http://msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/ukraina, accessed: 12.01.2018.pl_PL
dc.referencesCalof, J., Beamish, P.W. (1995), Adapting to Foreign Markets: Explaining Internationalization, “International Business Review”, Vol. 4, No. 2, pp. 117–130.pl_PL
dc.referencesDuliniec, E. (2004), Marketing międzynarodowy, Warszawa, PWE, 2004.pl_PL
dc.referencesGlinkowska, B. (2015), Innovations in the Sector of Small and Medium Enterprises (SME), “Management. Creativity and Innovaction in Business and Education”, No. 1, p. 35.pl_PL
dc.referencesGlinkowska, B., Chebotarov, V. (2018), A Comparative Cross‑Cultural Analysis of the Profile of A Modern Ukrainian Manager: the Imperatives of the Future in the Context of Internationalization, “Comparative Economic Research Central and Eastern Europe” (1508–2008), Vol. 21, No. 3, pp. 63–74.pl_PL
dc.referencesGlinkowska, B., Kaczmarek, B. (2016), Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.pl_PL
dc.referencesGlinkowska, B., Kaczmarek, B. (2016), Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.pl_PL
dc.referencesGorynia, M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesHavnes, P.A. (1994), Internationalization of Small and Medium Sized Enterprises: Analytical Model, “Tampere”, Rent VII , p. 15.pl_PL
dc.referencesHollensen, S. (2004), Global Marketing. A Decision‑oriented Approach, London, pp. 17–32.pl_PL
dc.referenceshttp://koda.gov.ua/oblderzhadministratsija/derzhavni_zakupivli/, accessed: 12.01.2018.pl_PL
dc.referenceshttp://msppu.org.ua/pl/info/warunki‑prowadzenia/licencjonowane‑rodzaje, accessed: 13.01.2018.pl_PL
dc.referencesJohanson, J., Vahlne, J.E. (1977), The Internationalization Process of the Firm: a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Commitments, “Journal of International Business Studies”, 8 (1), pp. 23–30.pl_PL
dc.referencesJohanson, J., Mattsson, L.G. (1993), Internationalization in Industrial Systems – a Network Approach, [in:] Buckley, P.J., Ghauri, P.N., (eds.), The Internationalization of the Firm: A Reader, London, Academic Press, pp. 303–320.pl_PL
dc.referencesMelin, L. (1992), Internationalization as a Strategy Process, “Strategic Management Journal”, No. 13, pp. 99–118.pl_PL
dc.referencesMSPPU, http://jakzalozycfirmenaukrainie.com/prywatyzacja‑na‑ukrainie‑prywatyzacja‑ukrainskich‑przedsiebiorstw/, accessed: 13.01.2018.pl_PL
dc.referencesMSPPU, http://85.223.147.166/pl/info/warunki‑prowadzenia/informacje‑prawne/likwidacja‑spolki, accessed: 13.01.2018.pl_PL
dc.referencesPiercy, N.F. (1985), Company Internationalization. Active and Reactive Exporting, “European Journal of Marketing”, No. 3, p. 45.pl_PL
dc.referencesPietrasieński, P. (2005), Międzynarodowe strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPierścionek, Z. (2007), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzybylska, K. (2005) Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej in Bochnia”, Bochnia, No 3, p. 74.pl_PL
dc.referencesRymarczyk, J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawapl_PL
dc.referencesStrzyżewska, M. 2005), Marketing na rynkach zagranicznych, [in:] Nowakowski M. (ed.), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, p. 419.pl_PL
dc.referencesTurnbull, P.W. (1985), Internationalization of the Firm: a Stage Process or Not, Conference on Export Expansion and Market Entry Models, Dalhouse University, p. 21.pl_PL
dc.referencesUKRAINA, Przewodnik dla przedsiębiorcow. Wydanie piąte rozszerzone z suplementem, kwiecień 2005, Warszawa PARP, https://poig.parp.gov.pl/files/74/81/105/ukraina.pdf, date of access: 13.01.2018.pl_PL
dc.referencesUstawa Ukrainy “o państwowej rejestracji osob prawnych i fizycznych – przedsiębiorcow” nr 755‑IV of 15.05.2003, http://msppu.org.ua/pl/info/warunki‑prowadzenia/informacje‑prawne/rejestracja‑spolki‑na‑ukrainie, accessed: 12.01.2018.pl_PL
dc.referencesUstawa Ukrainy “o społkach gospodarczych” Nr1576‑XII of 19.09.2017, http://msppu.org.ua/pl/info/warunki‑prowadzenia/informacje‑prawne/rejestracja‑spolki‑na‑ukrainie, accessed: 12.01. 2018.pl_PL
dc.referencesWelch, L.S., Luostarinen, W. (1988), Internationalization: Evolution of a Concept, “Journal of General Management”, No. 14, pp. 34–55pl_PL
dc.referencesWiktor, J.W. (1998), Internacjonalizacja a marketing międzynarodowy, [in:] Wiktor, J.W. (ed.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego Akademia Ekonomiczna w Krakowie , Krakow, p. 27.pl_PL
dc.referencesWitek‑Hajduk, M.K. (2010), Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbeata.glinkowska@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailvena.lnu@gmail.com
dc.identifier.doi10.2478/cer-2019-0005
dc.relation.volume22en_GB
dc.subject.jelF02
dc.subject.jelF23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.