SPIS TREŚCI

1. Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa ekologicznego w gminach województwa łódzkiego
ELŻBIETA ANTCZAK
2. A Simulation Study on the Sample Size in the Mann‑Whitney Test in the Case of Pareto Distribution
ANDRZEJ KORNACKI, ANDRZEJ BOCHNIAK
3. Quality of Elderly People’s Life in the Region of Malopolskie Voivodship
MAGDALENA KATARZYNA KOWALSKA
4. Korzyści wynikające z zastosowania XBRL na potrzeby raportowania na rynkach kapitałowych w świetle stanowisk nadzorców rynków oraz badań naukowych
KATARZYNA KLIMCZAK
5. Mobile Technology as Part of Banks’ Business Model
MONIKA KLIMONTOWICZ, JANINA HARASIM
6. The Convergence of Food Expenditures in the European Union Countries – a Spatio‑Temporal Approach
MATEUSZ JANKIEWICZ
7. Egon Vielrose (1907–1984) – Demographer, Statistician, Econometrician
CZESŁAW DOMAŃSKI
8. Verification of “Too Much Finance” Hypothesis in Central and Eastern European Countries – Empirical Research
WOJCIECH GRABOWSKI, IWONA MACIEJCZYK‑BUJNOWICZ
9. Zasoby mieszkaniowe ośrodków miejskich Podkarpacia czynnikiem konkurencyjności regionu
EWA BARAN, BOGUMIŁA GRZEBYK
10. Perception of the Effectiveness of Stock Market Recommendations in Relation to Their Real Marketability
JAKUB MICHAŁ KELLER
11. The Spatial Diversity of the Social Housing Stock in the Voivodship Capital Cities of Poland
MAGDALENA ZAŁĘCZNA, KONRAD ŻELAZOWSKI
12. Ujawnianie informacji w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i jego wpływ na obszerność sprawozdań finansowych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie
PIOTR PREWYSZ‑KWINTO, GRAŻYNA VOSS

Recent Submissions