SPIS TREŚCI

1. Analiza audytywno-akustyczna realizacji uproszczeń głoskowych w mowie młodych łodzian
Emilian Bąk
2. ZaKODowani — przejawy kreatywności językowej w dyskursie prasowym (na przykładzie zabiegów graficznych zastosowanych w nagłówkach tygodnika „Polityka” z lat 2015–2017)
Aleksandra Ciarkowska
3. Fleksja rzeczownika w Książkach o wychowaniu dzieci Erazma Glicznera na tle XVI-wiecznych tendencji normalizacyjnych
Magdalena Gozdek
4. Pozytywne i negatywne wartościowanie piłkarskich postaw w dyskursie kibiców i dziennikarzy na włoskich i polskich portalach internetowych — na przykładzie wybranych tekstów o Kamilu Gliku
Justyna Groblińska
5. Od wywiadu do rozmowy potocznej — o gatunkowych modyfikacjach medialnych rozmów ze sportowcami
Beata Kacperska
6. Przybysz niejedno ma imię, czyli o obcej leksyce nazywającej migrantów
Paulina Kaźmierczak
7. Tradycyjne frazeologizmy biblijne o genezie psałterzowej w Psalmach Króla Dawida Bohdana Drozdowskiego
Weronika Kolmaga
8. The accent of BBC radio presenters
Magda Kowalska
9. Perswazja werbalna i niewerbalna w czarnym proteście
Ilona Koziarska
10. Nowe kontaminaty leksykalne w prasowym dyskursie politycznym (od 25 października 2015 roku do 5 maja 2017 roku)
Ewa Krawczyk
11. Hiperbolizacja jako narzędzie politycznej manipulacji (na przykładzie nagłówków prasowych w tygodnikach „Do Rzeczy” i „W Sieci”)
Aleksandra Kujawiak
12. Dyskursywna ewolucja wyrażenia "dobra zmiana"
Olga Łabendowicz
13. Strategie dyskursu i zabiegi perswazyjne w artykułach na temat szczepień na portalu Onet.pl
Magdalena Nowakowska

Recent Submissions