Show simple item record

dc.contributor.authorMatczak, Andrzej
dc.date.accessioned2019-05-21T07:32:06Z
dc.date.available2019-05-21T07:32:06Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28302
dc.description.abstractThe author attempts to evaluate the take up of registered accommodation outlets in Lôdz between 1979 and 2000, on the basis of an analysis of changes in the number of guests, the number of accommodation outlets used, the average length of time spent in them, the average length of stay, and seasonality, sex, age, educational and professional background of the guests, their motives for coming to Lôdz, as well as the areas they arrived from.pl_PL
dc.description.abstractW artykule podjęto próbę oceny efektywności wykorzystania rejestrowanych obiektów noclegowych w Łodzi w okresie 1979-2000 na podstawie analizy zmian: liczby osób korzystających z noclegów, liczby udzielonych noclegów, przeciętnego czasu pobytu w obiektach noclegowych, średniego poziomu ich wykorzystania i sezonowości, struktury płci i wieku, wykształcenia, zawodu i motywów przyjazdu do Łodzi osób korzystających z noclegów oraz obszarów rynkowych, z których goście pochodzili.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.subjectaccommodation outletspl_PL
dc.subjectroom exploitationpl_PL
dc.subjectguest analysispl_PL
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.subjectobiekty noclegowepl_PL
dc.subjectwykorzystanie miejscpl_PL
dc.subjectstruktura klientówpl_PL
dc.titleRegistered Accommodation in Łódź 1979-2000pl_PL
dc.title.alternativeEfektywność wykorzystania rejestrowanych obiektów noclegowych w Łodzi w latach 1979-2000pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number65-78pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBieniek J., 1994, Funkcja turystyczna łódzkich hoteli na przykładzie hoteli Przedsiębiorstwa Turystycznego „Łódź", praca magisterska wykonana pod kierunkiem S. Liszewskiego.pl_PL
dc.referencesBiernacka M., 1999, Tendencje lokalizacji i procesy przemian funkcji obiektów hotelowych w przestrzeni miejskiej Łodzi w XX wieku, praca magisterska wykonana pod kierunkiem S. Liszewskiego.pl_PL
dc.referencesDeląg M., 1996, Funkcja turystyczna łódzkiego oddziału PBP „Orbis" sp. z o.o. i hotelu Grand Orbis s.a. w Łodzi, praca magisterska wykonana pod kierunkiem J. Jakóbczyk- -Gryszkiewicz.pl_PL
dc.referencesKnowles T., 2001, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa, 366 s.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1993, Turystyczna baza noclegowa Łodzi i jej wykorzystanie w latach 1979-1990, „Kronika m. Łodzi”, z. 2, s. 51-67.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1994, Turystyka i wypoczynek jako czynnik integracji i rozwoju regionu łódzkiego, [w:] Studium wiedzy o regionie łódzkim. Wybrane problemy, red. A. Matczak, Łódź, s. 161-188.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1998, Turystyczna baza noclegowa Łodzi i jej wykorzystanie w latach 1979-1997, „Turyzm”, t. 8, z. 2, s. 27-56.pl_PL
dc.relation.volume12pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record