Show simple item record

dc.contributor.authorJarosz, Dariusz
dc.date.accessioned2019-07-01T08:43:45Z
dc.date.available2019-07-01T08:43:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2080-8313
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29085
dc.description.abstractA new opening in Polish-Italian economic relations took place at the turn of the fifties and sixties. As a result of this opening, there are contracts signed in 1958 and 1960 and a gradual increase in trade turnover. The next stages of this cooperation were: the agreement of 14 July 1965 (on economic, industrial and technical cooperation) and 18 February 1970 (on trade and economic relations). Trade turnover with Italy in 1969 represented nearly 3% of total turnover of Polish foreign trade with developed capitalist countries. In 1966, Italy took the fourth place (after Great Britain, Germany and the USA) in Polish exports to capitalist developed countries and second place in imports from this group of states. Poland exported mainly to agri-food and raw materials (coal, sulfur) and imported machinery and equipment as well as metallurgical and chemical blanks. In the 1960s, the Polish authorities decided to invest heavily in Italy. In 1965, the Polish authorities signed an agreement with Fiat for the production of a mid-range car (Fiat 125p) in Poland, which resulted in a large loan. Cooperation with the Turin concern was the most recognizable element of Polish-Italian industrial cooperation during this period.en_GB
dc.description.abstractNowe otwarcie w polsko-włoskich stosunkach gospodarczych nastąpiło na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.. Efektem tego otwarcia były umowy podpisane w 1958 i w 1960 r. oraz stopniowe zwiększenie obrotów handlowych. Kolejne etapy tej współpracy wyznaczają umowy: z 14 lipca 1965 r. (o współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej) i z 18 lutego 1970 r. (o stosunkach handlowych i gospodarczych). Obroty handlowe z Włochami w 1969 r. stanowiły blisko 3% całości obrotów polskiego handlu zagranicznego z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi. W 1966 r. Włochy zajmowali czwarte miejsce (po Wielkiej Brytanii, RFN i USA) w polskim eksporcie do rozwiniętych krajów kapitalistycznych i drugie miejsce w imporcie z tej grupy państw. Polska eksportowała do Włoch głównie towary rolno-spożywcze oraz surowce (węgiel, siarka) a importowała maszyny i urządzenia oraz półfabrykaty hutnicze i chemiczne. W latach sześćdziesiątych władze PRL zdecydowały się na duże zakupy inwestycyjne we Włoszech. W 1965 r. władze polskie podpisały porozumienie z Fiatem na produkcję w Polsce samochodu średniolitrażowego (Fiat 125p), na co uzyskały duży kredyt. Współpraca z turyńskim koncernem była najbardziej rozpoznawalnym elementem polsko-włoskiej kooperacji przemysłowej w tym okresie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectPolish-Italian economic relations 1959–1970en_GB
dc.subjectFiat in Polanden_GB
dc.subjectPolish-Italian trade exchange 1959-1970en_GB
dc.subjectSmall Automobile Factoryen_GB
dc.subjectpolsko-włoskie stosunki gospodarcze 1959–1970pl_PL
dc.subjectFiat w Polscepl_PL
dc.subjectpolsko-włoska wymiana handlowa 1959–1970pl_PL
dc.subjectFabryka Samochodów Małolitrażowychpl_PL
dc.subjectFabryka Samochodów Osobowychpl_PL
dc.titleGłówne problemy polsko-włoskiej współpracy gospodarczej w latach 1959–1970pl_PL
dc.title.alternativeThe main problems of Polish-Italian economic cooperation in the years 1959–1970en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number137-155
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
dc.identifier.eissn2450-6796
dc.referencesArchivio Centrale dello Stato, Rzym, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Consigliere Diplomatico, busta 33, Ministerio degli Affari Esteri Direzione Genrale degli Affari Economici; Aldo Moro, busta 10, 68.pl_PL
dc.referencesArchivio del Ministero degli Affari Esteri, Rzym, Direzione Generale Affari Politici, Uff. IV (II versamento), pacco 144.pl_PL
dc.referencesArchiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 22/76, w. 6, 23/76, w. 8, 27/76, w. 7, 46/77, w. 4, 4/71, 43/70, 47/77, w. 6, 28/76, w. 12.pl_PL
dc.referencesArchiwum Akt Nowych w Warszawie, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 1354, mflm B 49790; Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, 186/5.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny handlu zagranicznego 1965, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny handlu zagranicznego 1967, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny handlu zagranicznego 1968, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny handlu zagranicznego 1970, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny handlu zagranicznego 1971, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesStatystyka handlu zagranicznego 1964, Warszawa maj 1965.pl_PL
dc.referencesStatystyka handlu zagranicznego. Import i eksport towarów według krajów 1963, Warszawa czerwiec 1964.pl_PL
dc.referencesBernatowicz G., Stosunki polsko-włoskie 1944–1989, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesDługosz S., Szczepaniec W., Stosunki handlowe Polski z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesFiat w Polsce (sprzedaż licencji). Materiały szkoleniowe Instytutu Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesJarosz D., Władze polskie wobec problemu roszczeń finansowych w stosunkach z Włochami w latach 1945–1956, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2013, t. 11.pl_PL
dc.referencesJarosz D., Pasztor M., Skazani na podległość. Z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945–1958, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPaszkowski M., Polska–Włochy. Gospodarka stosunki ekonomiczne, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesRudnik S., Stosunki polsko-włoskie w latach 1945–1975, Słupsk 1978.pl_PL
dc.referencesSzczepanik K., Polsko-włoskie stosunki gospodarcze, „Stosunki Międzynarodowe” 1989, nr 3.pl_PL
dc.referencesWilk H., Próba modernizacji polskiego przemysłu maszynowego w drugiej połowie lat 60. Przypadek fiata 125p, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2016, t. 76.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildarjarosz@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/2080-8313.20.07
dc.relation.volume20pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.