Show simple item record

dc.contributor.authorJarno, Witold
dc.date.accessioned2019-07-01T08:43:48Z
dc.date.available2019-07-01T08:43:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2080-8313
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29094
dc.description.abstractThe article describes the role of the Polish Army in the economic life of the city of Lodz in the years 1918–1939. In the city were stationed many military units and institutions at that time, thanks to which the Lodz garrison belonged to one of the largest in Poland in the years of the Second Polish Republic. The army was an important factor in the economic development of the city. Military units were shopping on the local market many different products necessary for their normal functioning. For example, the army was buying: items of equipment, food, draft animals, building materials, furniture and other elements of barracks equipment. Orders placed by the army and private purchases of soldiers ensured work for a large group of workers and craftsmen. Economic benefits from the presence of the army in the garrison in Lodz were also had by the shoemakers, tailors, hairdressers, restaurateurs, and owners of cinemas and theaters. The owners of private tenements had also large profits for renting apartments for officers. All these factors meant that the municipal authorities were interested in stationing as many military units as possible in Lodz, which had a significant impact on the city’s economic development.en_GB
dc.description.abstractArtykuł opisuje rolę Wojska Polskiego w życiu gospodarczym miasta Łodzi w latach 1918–1939. W mieście stacjonowało w tym czasie wiele jednostek i instytucji wojskowych, dzięki czemu garnizon łódzki należał w latach II Rzeczypospolitej do grupy największych w Polsce. Wojsko było ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy miasta. Jednostki wojskowe kupowały na lokalnym rynku wiele różnych produktów niezbędnych dla ich normalnego funkcjonowania. Armia kupowała przykładowo: elementy oporządzenia, żywność, zwierzęta pociągowe, materiały budowlane, meble i inne elementy wyposażenia koszarowego. Zamówienia składane przez armię oraz prywatne zakupy żołnierzy zapewniały pracę dużej grupie robotników i rzemieślników. Korzyści ekonomiczne z obecności wojska w łódzkim garnizonie mieli także właściciele zakładów szewskich, krawieckich, fryzjerzy, restauratorzy, czy właściciele kin i teatrów. Duże zyski mieli także właściciele prywatnych kamienic za wynajmowanie mieszkań dla oficerów. Wszystkie te czynniki powodowały, iż władze miejskie były zainteresowane stacjonowaniem w Łodzi jak największej liczby jednostek wojskowych, co znacząco wpływało na rozwój gospodarczy miasta.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectthe history of the city of Lodz in the 20th centuryen_GB
dc.subjectPolish Army in Lodzen_GB
dc.subjectthe economy of the city of Lodzen_GB
dc.subjectLodz in the interwar perioden_GB
dc.subjecthistoria Łodzi w XX w.pl_PL
dc.subjectWojsko Polskie w Łodzipl_PL
dc.subjectgospodarka Łodzipl_PL
dc.subjectŁódź w okresie międzywojennympl_PL
dc.titleWojsko Polskie w życiu gospodarczym Łodzi w latach II Rzeczypospolitejpl_PL
dc.title.alternativeThe Polish Army in the economic life of the city of Lodz in the years of the Second Republic of Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number89-102
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki
dc.identifier.eissn2450-6796
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Starostwo Powiatowe Łódzkie 1918–1939.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego, Komenda Garnizonu Łódź.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego, 31 Pułk Strzelców Kaniowskich.pl_PL
dc.referencesZwiązek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i b. Więźniów Politycznych w Łodzi, sygn. 487.pl_PL
dc.referencesKsięga adresowa miasta Łodzi. Rocznik 1937/1939, Łódź 1936.pl_PL
dc.referencesKsięga Pamiątkowa Dziesięciolecia Samorządu Miasta Łodzi 1919–1929, Łódź 1930.pl_PL
dc.referencesMały Rocznik Statystyczny Miasta Łodzi 1930–1934, red. E. Rosset, Łódź 1935.pl_PL
dc.referencesMały Rocznik Statystyczny Miasta Łodzi 1936, red. E. Rosset, Łódź 1938.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1925.pl_PL
dc.references„Architektura i Budownictwo” 1929.pl_PL
dc.references„Express Ilustrowany” 2000.pl_PL
dc.references„Głos Poranny” 1937.pl_PL
dc.references„Hasło Łódzkie” 1928.pl_PL
dc.references„Kurier Łódzki” 1923.pl_PL
dc.references„Polska Zbrojna” 1924.pl_PL
dc.referencesBadziak K., Olejnik L., Pełka B., Grand Hotel w Łodzi 1889–1988, Łódź 1988.pl_PL
dc.referencesBoczkowski W., Jaroszyński-Wolfram M., Gładki K., Guziki. Polskie guziki wojskowe od XVI do końca XX wieku. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBudownictwo wojskowe w Łodzi, red. W. Jarno i P. Waingertner, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesCzernielewski K., Jarno W., Garnizon łódzki Wojska Polskiego 1918–1939, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesJarno W., Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesKuprianis A., Łódzka 4 Grupa Artylerii w latach 1929–1939, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesŁódź 1423–1823–1973. Zarys dziejów i wybór dokumentów, oprac. R. Rosin, M. Bandurka, Łódź 1974.pl_PL
dc.referencesŁódź. Dzieje miasta, t. 1: Do 1918 r., red. B. Baranowski i J. Fijałek, wyd. 2, Warszawa–Łódź, 1988.pl_PL
dc.referencesOdziemkowski J., Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesOlenderek J., Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa, t. 2, Osiedla i obiekty mieszkalne, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesPawlak W., W rytmie fabrycznych syren. Łódź między wojnami, Łódź 1984.pl_PL
dc.referencesWachowska B., Miejskie budownictwo mieszkaniowe w Łodzi międzywojennej (1918–1939), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1987, nr 30.pl_PL
dc.referencesŻycie Wojska DOK IV i samorządu łódzkiego, Warszawa 1928 (dodatek specjalny „Polski Zbrojnej”).pl_PL
dc.contributor.authorEmailwjarnolodz@op.pl
dc.identifier.doi10.18778/2080-8313.20.04
dc.relation.volume20pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.