CHARAKTERYSTYKA KLIMATOLOGICZNA CHWIEJNOŚCI ATMOSFERY NAD EUROPĄ
Mariusz Siedlecki


  REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA Tadeusz Krzemiński, Kazimierz Kłysik, Paweł Jokiel, Stanisław Krysiak

  RECENZENT Rajmund Przybylak

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk

  REDAKTOR TECHNICZNY Jolanta Kędzierska

  KOREKTOR Bogusława Kwiatkowska

  Okładkę projektowała Barbara Grzejszczak
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions