OBIEKTYWNA METODA KLASYFIKACJI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ DLA POLSKI
Piotr Piotrowski


    REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA Tadeusz Krzemiński, Kazimierz Kłysik, Paweł Jokiel, Stanisław Krysiak

    RECENZENT Bogusław Michał Kaszewski

    REDAKTOR TECHNICZNY Jolanta Kędzierska

    KOREKTORZY Katarzyna Gorzkowska, Dorota Stępień

    Okładkę projektowała Barbara Grzejszczak
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions