CECHY SOLARNE KLIMATU ŁODZI
Agnieszka Podstawczyńska


  REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA Tadeusz Krzemiński, Kazimierz Kłysik, Paweł Jokiel, Stanisław Krysiak

  RECENZENT Maria Dubicka

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Urszula Dziesiątkowska

  SKŁAD KOMPUTEROWY Małgorzata Boczkowska

  REDAKTOR TECHNICZNY Wiesława Łubiech

  KOREKTORZY Danuta Bąk, Bogusława Kwiatkowska

  Okładkę projektowała Barbara Grzejszczak
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Cechy solarne klimatu Łodzi 

  Podstawczyńska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The objective of the study was the characterization of solar regime of Łódź and the surroundings e.g. the daily, the annual, the long-term variability of sunshine duration and total and UV solar radiation, the structure ...