Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Badanie i optymalizacja wpływu procedur wytwarzania i iniekcji 18F-FDG na poziom narażenia personelu placówek produkujących radiofarmaceutyki na bazie izotopów krótkożyciowych

This email address is used for sending the document.