CONTENT

 1. Jeziorna przeszłość torfowisk regionu łódzkiego - Lacustrine past of peatlands in the Łódź Region
  Jacek Forysiak
 2. Wpływ działalności bobrów na lokalne procesy fluwialne w wybranych rzekach Równiny Łowicko-Błońskiej - The influence of beaver activity on local fluvial processes in selected rivers on the Łowicz-Błonie Plain
  Elżbieta Kobojek
 3. Struktura i znaczenie terenów zieleni w Łodzi na tle dużych ośrodków miejskich w Polsce - The structure and importance of green areas in Łódź in comparison with other big cities in Poland
  Arkadiusz Niewiadomski
 4. Alaska jako przykład obszaru recepcji turystycznej – Alaska as an example of a tourist reception area
  Elżbieta Papińska
 5. Strefa krawędziowa Wzniesień Łódzkich w świetle wybranych metod GIS – The edge zone of the Łódź Heights in the light of GIS methods
  Aleksander Szmidt
 6. Wpływ warunków atmosferycznych na zdarzenia drogowe na przykładzie województwa łódzkiego – The influence of weather conditions on traffic incidents in the example of Łódź Voivodeship
  Joanna Ścieszko, Żaneta Papiernik

NOTATKI NAUKOWE - REPORTS

KRONIKA - CHRONICLERecenzenci czasopisma w 2013 r.
Wacław Florek (Akademia Pomorska w Słupsku)
Arkadiusz Jaksa (Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi)
Tomasz Kalicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Sylwia Kulczyk (Uniwersytet Warszawski)
Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Artur Zieliński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Elwira Żmudzka (Uniwersytet Warszawski)
Sławomir Żurek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Recent Submissions