SPIS TREŚCI

1. Od redakcji w 20-lecie „Biuletynu Szadkowskiego”
Tadeusz Marszał

ARTYKUŁY

2. Nowe Miasto w Szadku w kartografii XIX-wiecznej – niezrealizowane obietnice nowej przestrzeni społecznej
Zbigniew Głąb
3. Zagospodarowanie przestrzenne Szadku w okresie nowożytnym w świetle lustracji dóbr królewskich
Tomasz Figlus
4. Historia Szadku w „Studium historyczno-urbanistycznym” J. Goldberga
Tadeusz Marszał
5. Ksiądz Antoni Orchowski (1872–1923) – proboszcz i dziekan w Szadku
Mariusz Budkiewicz
6. Heterogeniczność przestrzenna postaw wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach europejskich i parlamentarnych w 2019 roku
Paulina Kurzyk
7. Dostępność do wybranych instytucji kultury w powiecie zduńskowolskim
Paulina Sapińska
8. Zarys struktury osadniczej regionu szadkowskiego w 1827 r.
Tadeusz Marszał
9. Studia nad rozwojem sieci szkolnictwa podstawowego w gminie miejsko-wiejskiej Szadek
Monika Cepil, Tomasz Figlus
10. Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sikucinie (1954–1958)
Jarosław Stulczewski
11. Rosyjska ikona podróżna odkryta na cmentarzu przykościelnym w Lutomiersku
Łukasz Antosik, Błażej Muzolf
12. Marian Piotrowicz „Kometa” (1923–2019)
Dorota Stefańska
13. Dwadzieścia lat minęło… – analiza bibliograficzna „Biuletynu Szadkowskiego” z lat 2001–2020
Izabela Michalska

WYWIAD

14. Wywiad z prof. Tadeuszem Marszałem – profesorem Uniwersytetu Łódzkiego oraz redaktorem „Biuletynu Szadkowskiego”
Jarosław Stulczewski

SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII

15. Wyznawcy religii mojżeszowej i ich świątynia w Szadku
Jarosław Stulczewski

Recent Submissions