Show simple item record

dc.contributor.authorTaylor, Stephanie
dc.contributor.authorLittleton, Karen
dc.date.accessioned2020-12-08T09:34:07Z
dc.date.available2020-12-08T09:34:07Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationTaylor, Stephanie i Karen Littleton (2010) "Biografie w rozmowie. Narracyjnodyskursywne podejście badawcze." Przegląd Socjologii Jakościowej TomVI Numer 2. Pobrany Miesiąc, Rok (http://www.qualitativesociologyreview.org /ENG/archive_eng.php).pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32828
dc.description.abstractW artykule pokazujemy jaki wkład może wnieść syntetyczne podejście narracyjno-dyskursywne do zrozumienia biograficznej pracy dokonującej się podczas wywiadu badawczego. Skupiamy się na pracy biograficznej jako części trwającego, interaktywnego procesu, w wyniku którego przyjmowane są tożsamości. Jest to szczególnie ważne dla ludzi, którzy, na przykład, wkraczają na ścieżkę nowej kariery i mogą być postrzegani jako „nowicjusze” w tym sensie, że konstruują nowe tożsamości i domagają się ich uznania. Po zaprezentowaniu teoretycznych i metodologicznych założeń narracji, analizy dyskursu i prac reprezentujących podejście dyskursywne w psychologii społecznej (Bruner 1990; Edley 2001; Potter, Wetherell 1987; Wetherell 1998), przedstawiamy analizę wypowiedzi biograficznych uzyskanych w trakcie wywiadów ze studentami kierunku Sztuka i Projektowanie. Interesuje nas ich praca nad tożsamością, a także dokonywana przez nich, jako nowicjuszy w swojej dziedzinie, praca biograficzna. W tekście ilustrujemy obrane podejście i kluczowe pojęcia analityczne, czyli pojęcia podzielanych zasobów dyskursywnych, takich jak repertuary interpretacyjne (Edley 2001) i kanoniczne narracje (Bruner 1991), oraz pojęcie problematycznych tożsamości (troubled identities) (Wetherell, Edley 1998; Taylor 2005a). Analiza pokazuje jak relacje biograficzne (accounts) rozmówców są kształtowane i ograniczane przez znaczenia, które funkcjonują w szerszym kontekście społecznym. W przypadku uczestników naszych badań, obejmują one powszechnie przyjęte interpretacje (established understandings) natury i początków artystycznej lub kreatywnej tożsamości, i związanej z nią trajektorii3 biograficznej. Szczególny nacisk w naszym podejściu kładziemy na pokazanie, jak w refleksyjnych staraniach rozmówcy konstruującego narrację biograficzną, wersje stworzone w poprzednich wypowiedziach stają się ograniczeniem i źródłem ciągłości biografii.pl_PL
dc.description.abstractThis paper demonstrates the contribution a synthetic narrative-discursive approach can make to understanding biographical work within a research interview. Our focus is on biographical work as part of the ongoing, interactive process through which identities are taken up. This is of particular interest for people who, for example, are entering a new career and can be seen as 'novices' in the sense that they are constructing and claiming a new identity. Following a discussion of the theoretical and methodological background in narrative, discourse analytic and discursive work in social psychology (e.g. Bruner, 1990; Edley, 2001; Potter and Wetherell, 1987; Wetherell, 1998), the paper presents an analysis of biographical talk from an interview study with postgraduate Art and Design students. Our interest is in their identity work, including biographical work, as novices in their fields. The analysis illustrates the approach and the key analytic concepts of, first, shared discursive resources, such as interpretative repertoires (e.g. Edley 2001) and canonical narratives (e.g. Bruner 1991), and, secondly, troubled identities (e.g. Wetherell and Edley, 1998; Taylor 2005a) . It shows how speakers' biographical accounts are shaped and constrained by the meanings which prevail within the larger society. For our participants, these include established understandings of the nature and origins of an artistic or creative identity, and the biographical trajectory associated with it. The particular focus of our approach is on how, in a speaker's reflexive work to construct a biographical narrative, the versions produced in previous tellings become a constraint and a source of continuity.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;2
dc.subjectpodejście narracyjno-dyskursywnepl_PL
dc.subjectzasoby dyskursywnepl_PL
dc.subjectproblematyczność tożsamości (identity trouble)pl_PL
dc.subjectkreatywna tożsamośćpl_PL
dc.subjecttożsamość nowicjusza (novice identity)pl_PL
dc.subjectNarrative-discursivepl_PL
dc.subjectDiscursive Resourcespl_PL
dc.subjectIdentity Troublepl_PL
dc.subjectCreative Identitiespl_PL
dc.titleBiografie w rozmowie. Narracyjno-dyskursywne podejście badawczepl_PL
dc.title.alternativeBiographies in Talk: A Narrative-Discursive Research Approachpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number103-121pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationOpen University, UKpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationOpen University, UKpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteStephanie Taylor, PhD Senior Lecturer na Wydziale Nauk Społecznych Open University w Wielkiej Brytanii. Jej publikacje koncentrują się wokół metod badań społecznych, głównie metod analizy danych jakościowych oraz psychologii społecznej. Jej ostatnie projekty badawcze dotyczą zagadnień tożsamosci. Współpracuje z Karen Littleton przy projekcie badawczym Creative Journeys, dotyczącym zagadnień pracy nad tożsamością ‘nowicjuszy’ angażujących się w działalność artystyczną. Kontakt: Faculty of Social Sciences, The Open University Walton Hall, Milton Keynes, United Kingdom, MK7 6AApl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKaren Littleton, PhD Senior Lecturer w Educational Dialogue Research Unit na Open University w Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologii edukacji. Jest współredaktorką tomów: Learning with computers (1999) współnie z Paul’em Light’em; Rethinking collaborative learning (2000) z Richard’em Joiner’em, Dorothy Faulkner i Dorothy Miell; Learning to collaborate, collaborating to learn z Dorothy Miell i Dorothy Faulkner (2004) oraz Creative Collaborations (2004) z Dorothy Miell. Jest współautorką, z Paul’em Light’em, książki Social processes in children's learning (1999). W latach 1994-99 pełniła funkcję senior scientist w programie 'Learning in Humans and Machines' prowadzonym w European Science Foundation. Obecnie pełni funkcję redaktora prowadzącego międzynarodowej serii wydawniczej Advances in Learning and Instruction. Kontakt: Faculty of Social Sciences, The Open University Walton Hall, Milton Keynes, United Kingdom, MK7 6AApl_PL
dc.referencesAbell, Jackie, Elizabeth H. Stokoe i Michael Billig (2004) "Narrative and the discursive (re)construction of events." S. 180 -192 w The Uses of Narrative: Explorations in Sociology, Psychology and Cultural Studies, pod redakcją Molly Andrews, Shelley Day Sclater, Corinne Squire i Amal Treacher. New Brunswick, U.S.A and London,U.K: Transaction Publishers.pl_PL
dc.referencesAntaki, Charles and Sue Widdecombe, redaktorzy (1998) Identities in talk. London: Sage.pl_PL
dc.referencesAtkinson, Paul i David Silverman (1997) "Kundera’s Immortality: The Interview Society and the Invention of the Self." Qualitative Inquiry 3: 304-325.pl_PL
dc.referencesBillig, Michael (1987) Arguing and Thinking: A Rhetorical Approach to Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesBruner, Jerome (1987) "Life as Narrative." Social Research 54: 11-32.pl_PL
dc.referencesBruner, Jerome (1990) Acts of Meaning. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesBruner, Jerome - (1991) "The Narrative Construction of Reality." Critical Inquiry 18: 1-21.pl_PL
dc.referencesCrossley, Michelle L. (2000) "Narrative psychology, trauma and the study of self/identity." Theory and Psychology 10: 527-546.pl_PL
dc.referencesDavies, Bronwyn i Rom Harre (1990) "Positioning: The Discursive Production of Selves." Journal for the Theory of Social Behaviour 20: 43-63.pl_PL
dc.referencesEdley, Nigel (2001) "Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject Positions." S. 189 -228 w Discourse as Data: A guide for analysis pod redakcją Margaret Wetherell, Stephanie Taylor i Simeon J. Yates. London: Sage.pl_PL
dc.referencesEdwards, Derek (1997) Discourse and Cognition. London: Sage.pl_PL
dc.referencesEdwards, Derek i Jonathan Potter (1992) Discursive Psychology. London: Sage.pl_PL
dc.referencesGergen, Kenneth (1994) Realities and Relationships: Soundings in Social. Construction. Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesHeilbrun, Carolyn G. (1988) Writing a woman’s life. New York: Norton.pl_PL
dc.referencesLabov, William i Joshua Waletsky (1967/1997) "Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience." Journal of Narrative and Life History 7(1-4): 3-38.pl_PL
dc.referencesLinde, Charlotte (1997) "Narrative: Experience, Memory, Folklore." Journal of Narrative and Life History 7(1-4): 281-289.pl_PL
dc.referencesMiddleton, David i Derek Edwards (1990) "Conversational remembering: A social psychological approach." S. 23 – 45 w Collective Remembering pod redakcją David Middleton and Derek Edwards. London: Sage.pl_PL
dc.referencesMishler, Elliot G. (1999) Storylines: Craftartists' Narratives of Identity. Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesPlummer, Ken (2001) Documents of Life 2: An Invitation to a Critical Humanism. 2nd edition. London: Sage.pl_PL
dc.referencesPotter, Jonathan i Alexa Hepburn (2005) "Qualitative interviews in psychology: problems and possibilities." Qualitative Research in Psychology 2(4): 281-307.pl_PL
dc.referencesPotter, Jonathan i Margaret Wetherell (1987) Discourse and Social Psychology. London: Sage.pl_PL
dc.referencesRattansi, Ali (1995) "Just framing: ethnicities and racisms in a ‘postmodern’ framework." S. 250 -286 w Social postmodernism: Beyond identity politics, (Red.) Linda Nicholson and Steven Seidman. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesRedman, Peter (2005) "The Narrative Formation of Identity Revisited: Narrative Construction, Agency and the Unconscious." Narrative Inquiry 15(1): 25-44.pl_PL
dc.referencesReynolds, Jill i Stephanie Taylor (2005) "Narrating Singleness: Life Stories and Deficit Identities." Narrative Inquiry 15(2): 197-215.pl_PL
dc.referencesReynolds, Jill i Margaret Wetherell (2003) "The discursive climate of singleness: the consequences for women's negotiation of a single identity." Feminism and Psychology 13(4): 489-510.pl_PL
dc.referencesSacks, Harvey (1992) "April 24 Second Stories" w Harvey Sacks: Lectures on conversation, Vol. 1, pod redakcją Gail Jefferson. Cambridge: Blackwell.pl_PL
dc.referencesSchegloff, Emanuel A. (1997) "Whose text? Whose context?" Discourse & Society 8: 165-187.pl_PL
dc.referencesSchiffrin, Deborah (1997) "Stories in Answer to Questions in Research Interviews." Journal of Narrative and Life History 7(1-4): 129-137.pl_PL
dc.referencesShakespeare, Pamela (1998) Aspects of Confused Speech: A Study of Verbal Interaction Between Confused and Normal Speakers. London: Lawrence Erlbaum.pl_PL
dc.referencesSilverman, David (2000) Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: Sage.pl_PL
dc.referencesTaylor, Stephanie (2001) "Places I remember: Women’s talk about residence and other relationships to place." Auto/Biography 9: 33-40.pl_PL
dc.referencesTaylor, Stephanie (2003) "A place for the future? Residence and continuity in women’s narratives of their lives." Narrative Inquiry 13: 193-215.pl_PL
dc.referencesTaylor, Stephanie (2005a) "Identity trouble and place of residence in women’s life narratives." S. 97 – 106 w Narrative, Memory and Everyday Life, pod redakcją Nancy Kelly, David Robinson, Caroline Horrocks, i Brian Roberts. Huddersfield: The University of Huddersfield Press.pl_PL
dc.referencesTaylor, Stephanie (2005b) "Self-narration as rehearsal: A discursive approach to the narrative formation of identity." Narrative Inquiry 15: 45-50.pl_PL
dc.referencesTaylor, Stephanie (2005c) "Identity trouble and opportunity in women’s narratives of residence." Auto/Biography 13: 249-265.pl_PL
dc.referencesTaylor, Stephanie and Karen Littleton (2005) "Narratives of creative journeys: A study of the identity work of novices in artistic and creative fields". Paper presented at Narrative, Memory and Knowledge Conference, University of Huddersfield, UK.pl_PL
dc.referencesTaylor, Stephanie i Margaret Wetherell (1999) "A Suitable Time and Place: Speakers’ use of ‘time’ to do discursive work in narratives of nation and personal life." Time & Society 8(1): 39-58.pl_PL
dc.referencesWestcott, Helen L. i Karen Littleton (2004) "Interviewing Children: Context, Competence and Joint Meaning Making" w Researching Children’s Experience: Approaches and Methods, pod redakcją Sheila M. Greene and Diane M. Hogan, London, Sage.pl_PL
dc.referencesWetherell, Margaret (1998) "Positioning and interpretative repertoires: conversation analysis and post-structuralism in dialogue." Discourse & Society 9, s. 387-412.pl_PL
dc.referencesWetherell, Margaret i Nigel Edley (1998) "Gender Practices: Steps in the Analysis of Men and Masculinities.” S. 165 – 173 w Standpoints and Differences: Essays in the Practice of Feminist Psychology, pod redakcją Karen Henwood, Christine Griffin, and Ann Phoenix. London: Sage.pl_PL
dc.referencesWetherell, Margaret and Jonathan Potter (1992) Mapping the Language of Racism. London: Harvester Wheatsheaf.pl_PL
dc.referencesWirtanen, Sini i Karen Littleton (2004) "Collaboration, Conflict and the Musical Identity Work of Solo-Piano Students: The Significance of the Student-Teacher Relationship." w Collaborative Creativity: Contemporary Perspectives, pod redakcją Dorothy Miell and Karen Littleton. London: Free Association Books.pl_PL
dc.referencesWooffitt, Robin (2005) Conversation analysis and discourse analysis: a comparative and critical introduction. London: Sage.pl_PL
dc.contributor.authorEmails.j.a.taylor@open.ac.ukpl_PL
dc.contributor.authorEmailk.s.littleton@open.ac.uklpl_PL
dc.relation.volume6pl_PL
dc.contributor.translatorKubczak, Anna
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record