Show simple item record

dc.contributor.authorKamińska, Magdalena
dc.date.accessioned2021-01-04T09:11:53Z
dc.date.available2021-01-04T09:11:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKamińska Magdalena (2014) Autoetnografia jako technika badań etnograficznych w Internecie. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 170–183 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33012
dc.description.abstractJuż pierwsze etnografie społeczności internetowych realizowały narracyjny model opowieści o osobistym doświadczeniu. Dziś to podejście nadal reprezentuje wielu badaczy cyberkultury, coraz częściej uprawiających autoetnografię metodologicznie świadomą i intencjonalnie wpisaną w korpus technik etnograficznych. Artykuł przedstawia charakterystykę, historię i dorobek tak rozumianej autoetnografii Internetu – umocowanej teoretycznie i metodologicznie w tradycji jakościowych badań społecznych, poszukującej równowagi między emic i etic w narracyjnej warstwie tekstu etnograficznego i stawiającej w centrum swojego zainteresowania relację pomiędzy podmiotem a przedmiotem badania.pl_PL
dc.description.abstractEven the very first ethnographies of internet-based communities have accomplished a narrative model of personal experience story. Today, this attitude is still represented by many researchers. They cultivate autoethnographical methodology more frequently, consciously, and intentionally incorporating it into ethnographic techniques corpus. The article introduces profile, history, and attainments of regarded as such internet-based autoethnography – theoretically and methodologically grounded in qualitative social research, seeking balance between emic and etic in a narrative layer of ethnographic text, and focused on relation between subject and object of the research.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;3
dc.subjectnetnografiapl_PL
dc.subjectcyberetnografiapl_PL
dc.subjectautoetnografiapl_PL
dc.subjectetnografia wirtualnapl_PL
dc.subjectbadania jakościowepl_PL
dc.subjectcyberkulturapl_PL
dc.subjectnetnographypl_PL
dc.subjectcyberethnographypl_PL
dc.subjectautoethnograpypl_PL
dc.subjectvirtual ethnographypl_PL
dc.subjectqualitative researchpl_PL
dc.subjectcyberculturepl_PL
dc.titleAutoetnografia jako technika badań etnograficznych w Interneciepl_PL
dc.title.alternativeAutoethnography as an Internet-Based Ethnographic Research Techniquepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number170–183pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMagdalena Kamińska, dr, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka ponad 30 artykułów naukowych oraz 2 monografii: Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Pytanie o status poznawczy koncepcji i Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Jej zainteresowania naukowe to cyberkultura, archeologia i genologia mediów audiowizualnych. Adres kontaktowy: Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Szamarzewskiego 89 AB, 60-568 Poznańpl_PL
dc.referencesAnderson Leon (2006) Analytic Autoethnography. „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 35, no. 4, s. 373–395.pl_PL
dc.referencesBanks Michael A. (2008) On the Way to the Web. The Secret History of the Internet and Its Founders. Berkeley: Apress.pl_PL
dc.referencesBielecka-Prus Joanna (2013) Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej. Referat zaprezentowany podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 11–14 września 2013, Szczecin, Polska.pl_PL
dc.referencesBoellstorff Tom (2008/2012) Dojrzewanie w Second Life. Antropologia człowieka wirtualnego. Przełożyła Agata Sadza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesBrockmeier Jens (2000) Autobiographical Time. „Narrative Inquiry”, vol. 10, no. 1, s. 51–73.pl_PL
dc.referencesCastells Manuel (1996) The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1. Cambridge, Oxford: Blackwell.pl_PL
dc.referencesCastells Manuel (1997) The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 2. Cambridge, Oxford: Blackwell.pl_PL
dc.referencesCastells Manuel (1998) End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 3. Cambridge, Oxford: Blackwell.pl_PL
dc.referencesDay Graham (2006) Community in Everyday Life. London, New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesEllis Carolyn (2004) The Ethnographic I: A Methodological Novel About Autoethnography. Walnut Creek: AltaMira.pl_PL
dc.referencesEllis Carolyn, Bochner Art P. (2006) Analyzing Analytical Autoethnography. „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 35, no. 4, s. 429–449.pl_PL
dc.referencesFlichy Patrice (2007) The Internet Imaginaire. Translated by Liz Carey-Libbrecht. Cambridge: The MIT Press.pl_PL
dc.referencesHayano David M. (1979) Auto-ethnography: Paradigms, Problems, and Prospects. „Human Organization”, vol. 38, no. 1, s. 99–104.pl_PL
dc.referencesHernández Fernando i in. (2010) Becoming University Scholars: Inside Professional Autoethnographies. „Journal of Research Practice”, vol. 6, no. 1, article M7 [dostęp 30 listopada 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/204/188›.pl_PL
dc.referencesHine Christine (2000) Virtual Ethnography. London: Sagepl_PL
dc.referencesHolt Nicholas L. (2003) Representation, Legitimation, and Autoethnography: An Autoethnographic Writing Story. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 2, no. 1, Article 2 [dostęp 30 listopada 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.ualberta. ca/~iiqm/backissues/ 2_1final/html/holt.html›.pl_PL
dc.referencesJemielniak Dariusz (2012) Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.pl_PL
dc.referencesJemielniak Dariusz (2013) Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych. „Prakseologia”, nr 154, s. 87–119pl_PL
dc.referencesKozinets Robert V. (2010/2012) Netnografia. Badania etnograficzne online. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesMaréchal Garance (2010) Autoethnography [w:] Albert J. Mills, Gabrielle Durepos, Elden Wiebe, eds., Encyclopedia of Case Study Research, vol. 2. Thousand Oaks: Sage Publications, s. 43–45 [dostęp 30 listopada 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.academia.edu/843133/Autoethnography›.pl_PL
dc.referencesMiner Horace (1956/1999) Rytuały cielesne wśród Nacirema [w:] Michał Buchowski, red., Amerykańska antropologia postmodernistyczna. Przełożyła Joanna Minksztym. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Kultury, s. 31–37.pl_PL
dc.referencesNgunjiri Faith Wambura, Hernandez Kathy-Ann C., Chang Heewon (2010) Living Autoethnography: Connecting Life and Research. „Journal of Research Practice”, vol. 6, no. 1, article E1 [dostęp 30 listopada 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/241/186›.pl_PL
dc.referencesOldenburg Ray (1989) The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hango uts, and How They Get You Through the Day. New York: Paragon House.pl_PL
dc.referencesOldenburg Ray (1991) The Great Good Place. New York: Marlowe & Company.pl_PL
dc.referencesOldenburg Ray (2000) Celebrating the Third Place: Inspiring Stories About the “Great Good Places” at the Heart of Our Communities. New York: Marlowe & Company.pl_PL
dc.referencesReed-Danahay Deborah E. (1997) Introduction [w:] Deborah Reed-Danahay, ed., Auto/Ethnography: Rewriting the Self and the Social. Oxford: Berg, s. 1–17.pl_PL
dc.referencesRheingold Howard (1993) The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier [dostęp 30 listopada 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.rheingold.com/vc/book/›.pl_PL
dc.referencesRheingold Howard (2003) Smart Mobs. The Next Social Revolution. Cambridge: Parsons Publishing.pl_PL
dc.referencesTeli Maurizio, Pisanu Francesco, Hakken David (2007) The Internet as a Library-of-People: For a Cyberethnography of Online Groups. „Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research”, vol. 8, no. 3, art. 33 [dostęp 30 listopada 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0703338›.pl_PL
dc.referencesTierney William G. (1998) Life History’s History: Subjects Foretold. „Qualitative Inquiry”, vol. 4, s. 49–70.pl_PL
dc.referencesWall Sarah (2006) An Autoethnography on Learning About Ethnography. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 5, no. 2, art. 9 [dostęp 30 listopada 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.ualberta.ca/~ijqm/backissues/5_2/pdf/wall.pdf›.pl_PL
dc.referencesWesołowski Jacek (2002) Klasyfikacja gatunkowa trolli sieciowych, dokonana na podstawie obserwacji grup dyskusyjnych w hierarchii pl, pierwotnie opublikowana na grupie pl.rec.gry.komputerowe [dostęp 30 listopada 2013 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://niusy.onet.pl/niusy. html?t=artykul&group=pl.rec.gry.komputerowe&aid=21009606›.pl_PL
dc.contributor.authorEmailragnell@amu.edu.plpl_PL
dc.relation.volume10pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record