Show simple item record

dc.contributor.authorGralak, Zofia
dc.date.accessioned2021-02-23T09:44:53Z
dc.date.available2021-02-23T09:44:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33816
dc.description.abstractEuropejski sposób klasyfikowania świata, począwszy od średniowiecza, skończywszy na XIX wieku, zakładał własny, uniwersalny system, przy pomocy którego należy określać co wartościowe, a wykluczać to co zbędne. W tym systemie, naturalnie najwyższe miejsce w hierarchii należało się Europie i Europejczykom. W wyniku takiego myślenia zakładającego wyższość jednego społeczeństwa nad drugim, powstawały tak zwane „ludzkie zoo”, stanowiące w mniemaniu ówczesnych brakujące ogniwo kolekcjonerstwa. Mowa tu o miejscach, w których żywi ludzie odgrywali sceny związane z życiem w ich rdzennym otoczeniu. Zjawisko to dla Europejczyków stanowiło namiastkę podróży do dzikiego lądu. Ludzkie zoo po raz pierwszy pojawiło się na dworach możnowładców finansujących zamorskie wyprawy do „Nowego Świata”.Rozwinięcie jego stanowią zaś XIX-wieczne „żywe obrazy” gdzie za „50 centów można było odbyć podróż dookoła świata”. Ludzkie zoo z założenia przyrównać można do osobliwych zbiorów kolekcjonerskich, stanowiących upokarzające i uwłaczające godności człowieka widowiska. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie problematyki tytułowego zagadnienia i postawienie jej jako tematu do szerszej analizy o podłożu etycznym.pl_PL
dc.description.abstractThe European way of classifying the world, from the Middle Ages, to the nineteenth century, set up his own, universal system by which one should determine what is valuable, and exclude what is unnecessary. In this system, naturally, the highest place in the hierarchy belonged to Europe and Europeans. As a result of such thinking assuming the superiority of one society over another, so-called "human zoos" were created, constituting the missing link in collecting at that time. We are talking about the places where living people played scenes related to life in their indigenous surroundings. This phenomenon for Europeans was a substitute for a journey to the “wild land”. For the first time, the human zoo appeared at the courts of the magnates who financed overseas expeditions to the "New World". His development is a nineteenth-century "living paintings" where for "50 cents you could travel around the world”. In principle, the human zoo can be compared to peculiar collector's collections. Undeniably, they were humiliating and degrading human dignity. This work aims to bring the topic of the problem to the attention and put it as a topic for a broader analysis on the ethical basis.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny Hybris;47
dc.subjectludzkie zoopl_PL
dc.subjectkolekcjonerstwopl_PL
dc.subjectkolekcjapl_PL
dc.subjectgodność ludzkapl_PL
dc.subjecthuman zoopl_PL
dc.subjectcollectingpl_PL
dc.subjectcollectionspl_PL
dc.subjecthuman dignitypl_PL
dc.titleLudzkie zoo - ciemna strona kolekcjonerstwapl_PL
dc.title.alternativeThe Human Zoo – The Dark Side of Collectingpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number56-74pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAmes E. (2009). Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments, Washington: University of Washington Press.pl_PL
dc.referencesBenjamin W. (2005). Pasaże, tłum. Ireneusz Kania, Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesBergman J. (2000). Ota Benga the pygmy put on display in the zoo, CEN Technical Journal 14(1).pl_PL
dc.referencesBiblia Tysiąclecia (Księga Rodzaju, 6,19-20).pl_PL
dc.referencesBradford, P.V.,Blume, H. (1992). Ota Benga; The Pygmy in the Zoo, New York: St. Martin's Press.pl_PL
dc.referencesBrits K, Cichocka A. (2009). Zróżnicowanie przekazów niewerbalnych w społeczeństwie wielokulturowym – przykład Afryki Południowej, Komunikowanie międzykulturowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesCorbey R. (1993). Ethnographic showcases, 1870–1930, „Cultural Anthropology” t. 8, nr 3.pl_PL
dc.referencesCrais C,Scully P. (2009). Sara Baartman and the Hottentot Venus: A Ghost Story and a Biography. Princeton: Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesDavies C. (2003). The Return of El Negro, Johannesburg: Penguin Books.pl_PL
dc.referencesElsner J. Cardinal R. (1994). Introduction, The Culture of Collecting, London: Reaktion Books.pl_PL
dc.referencesGlenn P. (2002). Objects of Culture. Ethnology and Ethnographic Museums in Imperial Germany, North Carolina: The University of North Carolina.pl_PL
dc.referencesGroesen M. (2008) The Representations of the Overseas World in the De Bry Collection of Voyages (1590–1634). Lejda–Boston. Journal of Early Modern History 12 (2008) 1-24.pl_PL
dc.referencesKłos M. (1890). Szkice z wystawy paryskiej, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesKopaliński W. (1990). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wiedza Powszechna.pl_PL
dc.referencesLuty, P. (2014). Trwa nagonka na Belgów. Internet wypomina im ludzkie zoo. https://natemat.pl/108563,trwa-nagonka-na-belgow-internetwypomina-im-ludzkie-zoo (dostęp 28.12.2019).pl_PL
dc.referencesMarks K. (1953). Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesMitchell T. (1992). Orientalism and the Exhibitionary Order, Colonialism and Culture, Michigan: University of Michigan Press.pl_PL
dc.referencesPawlik J. (2008). Egzotyzm – wątpliwy zachwyt odmiennością, Misje w XIX wieku, Pieniężno.pl_PL
dc.referencesPawłowska A. (2006). O potrzebie tworzenia kolekcji sztuki afrykańskiej, Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice .pl_PL
dc.referencesPomian K. (1996). Zbieracze i osobliwości. Paryż Wenecja XVI –XVIII wiek, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesPopczyk M. (2008) Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesSchreiber H. (2012) Koncepcja sztuki prymitywnej. Odkrywanie oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesSchreiber H. (2014). Z „czarnych” kart historii stosunków międzynarodowych – „ludzkie zoo”, Społeczeństwo i polityka, Pułtusk, nr.2.pl_PL
dc.referencesSommer M. (2003). Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesTuchańska B. (2012). Dlaczego prawda? Prawda jako wartość w sztuce, nauce i codzienności, Warszawa: Wydawnictwo Poltex.pl_PL
dc.referencesWieczorkiewicz A. (2012). Drugie życie Saartjie Baartman, Teksty drugie, nr. 2.pl_PL
dc.referencesWieczorkiewicz A. (2006) Epoki osobliwości. „Osobliwość” jako kategoria organizująca i mediująca w dyskursie muzealnym. Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice.pl_PL
dc.referencesWieczorkiewicz A. (2011) Hotentocka skóra Saartjie Baartman, Teksty Drugie 2011, nr. 4.pl_PL
dc.referencesYaya I. (2008) Wonders of America. The Curiosity Cabinets as a Site of Representation and Knowledge, „Journal of the History of Collections”, t. 20, vol. 2.pl_PL
dc.relation.volume4pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record