Show simple item record

dc.contributor.authorMurzicz, Paweł
dc.date.accessioned2021-03-05T08:30:47Z
dc.date.available2021-03-05T08:30:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34066
dc.description.abstractArtykuł dotyczy zagadnienia „zwrotu”(Kehre) w myśli Martina Heideggera. Pokazuję i uzasadniam, z e postawione w Byciu i czasie pytanie o bycie z pozycji bytu wyróżnionego, jakim jest Dasein, doprowadziło do uprzedmiotowienia bycia powielając, a nie przezwyciężając, dotychczasowy, według Heideggera metafizyczny, sposób myślenia. Zwrot w myśli Heideggera polega na tym, że próbuje on uniezależnić bycie od człowieka, tj. próbuje wyjść poza transcendentalny i subiektywistyczny punkt widzenia Dasein poprzez umieszczenie dziejowości Dasein na tle dziejowości samego bycia. To nie Dasein projektuje bycie, lecz przeciwnie, bycie projektuje rozumienie dla Dasein. W tym kontekście pokazuję, że postulowane przez Heideggera myślenie bycia przybiera postać myślenia samego procesu istoczenia się dziejowych wykładni bycia.pl_PL
dc.description.abstractThe article deals with the issue of turning (Kehre) in the thought of Martin Heidegger. I show that, in Being and time the question of being posed from the perspective of a distinguished being as Dasein has led to the objectification of being, thuś rather reproducing instead of overcoming, the so far way of thinking that Heidegger named “metaphysical”. The turning in Heidegger’s thought consists in his effort to make being independent from human being, i.e. he tries to go beyond the transcendental and subjectivist point of view of Dasein by placing historicality of Dasein against the background of the very existence of being. It is not Dasein who designs being, but on the contrary, being designs understanding for Dasein. In this context, I show that the thinking of being postulated by Heidegger takes the form of thinking the very process of historical presencing of the historić types of interpretation of being.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS;51
dc.subjectzwrotpl_PL
dc.subjectmetafizyka subiektywnościpl_PL
dc.subjectdziejepl_PL
dc.subjectdestrukcjapl_PL
dc.subjectmyślenie byciapl_PL
dc.subjectturnpl_PL
dc.subjecthistory/acts, destructionpl_PL
dc.subjectmetaphysics of subjectivitypl_PL
dc.subjectthinking of beingpl_PL
dc.titleZagadnienie „zwrotu” w myśli Heideggera w kontekście dziejowości byciapl_PL
dc.title.alternativeThe issue of "Turning" in Heidegger's Thought in the Context of the History of Beingpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number64-79pl_PL
dc.referencesHeidegger, M. (1994). Bycie i czas. Przeł. B. Baran. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesHeidegger, M. (2000). Co zwie się myśleniem. Przeł. J. Mizera. Warszawa-Wrocław: PWN.pl_PL
dc.referencesHeidegger, M. (1977). Budować, myśleć, mieszkać, eseje wybrane. Przeł. K. Michalski, K. Pomian, M. J. Siemek, J. Tischner, K. Wolicki. Warszawa: Czytelnikpl_PL
dc.referencesHeidegger, M. (1997). Drogi lasu. Przeł. J. Gierasimiuk, R. Marszałek, J. Mizera, J. Sidorek, K. Wolicki, Warszawa: Aletheia.pl_PL
dc.referencesHeidegger, M. (1999c). Ku rzeczy myślenia. Przeł. K. Michalski, J. Mizera, C. Wodziński, Warszawa: Aletheia.pl_PL
dc.referencesHeidegger, M. (1999a). Nietzsche, t. 2. Przeł. A Gniazdowski, P. Graczyk, W. Rymkiewicz, M. Werner, C. Wodziński. Warszawa: PWN. Heidegger, M. (2000). Wprowadzenie do metafizyki. Przeł. R. Marszałek, Warszawa: KRpl_PL
dc.referencesHeidegger, M. (2000). Wprowadzenie do metafizyki. Przeł. R. Marszałek, Warszawa: KR.pl_PL
dc.referencesHeidegger, M. (1996). Przyczynki do filozofii (Z wydarzania). Przeł. R. Marszałek Kraków: Baran i Suszczyński.pl_PL
dc.referencesHeidegger, M. (1999b). Znaki drogi. Przeł. S. Blandzi, M. Falkowski, J. Filek, J. Mizera, J. Nowotniak, K. Pomian, M. Poręba, J. Sidorek, J. Tischner, K. Wolicki. Warszawa: Spaćca 1999.pl_PL
dc.referencesKwietniewska, M. (2007). Zwrot w myśli Heideggera. Analiza i Egzystencja, 6, 25-48.pl_PL
dc.referencesMichalski, K. (1978). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesMizera, J. (2006). W stronę filozofii niemetafizycznej. Martina Heideggera droga do innego myślenia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesNowak, E. (2008). Problem metafizyki – ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera. Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesSmith, G. B.(2006). Martin Heidegger, Paths taken, paths opened. Rowman & Littlefield Publishers.pl_PL
dc.referencesWodziński, C. (2016). Metafizyka i metapolityka, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.pl_PL
dc.referencesWoźniak, C. (2008). Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii, Kraków: Wydawnictwo A.pl_PL
dc.referencesYoung, J. (2002). Heidegger’s later philosophy, New York: Cambridge University Press.pl_PL
dc.relation.volume4pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record