Show simple item record

dc.contributor.authorAndruszkiewicz, Marta
dc.contributor.editorKról, Małgorzata
dc.contributor.editorBartczak, Adam
dc.contributor.editorZalewska, Monika
dc.date.accessioned2021-05-28T09:17:14Z
dc.date.available2021-05-28T09:17:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAndruszkiewicz M., Transdyscyplinarne związki prawoznawstwa z naukami o języku. Od języków formalnych do nurtu „prawo i literatura”, [w:] Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 2, Król M., Bartczak A., Zalewska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 33-44, DOI: 10.18778/7969-149-4.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-149-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35961
dc.descriptionAutorka tekstu skupiła się w niniejszym artykule nad kwestią zakresu ingerencji prawoznawstwa z naukami o języku. Weryfikowała, które z tych dyscyplin były przez teoretyków prawa wykorzystywane, a które mogłyby być do wykorzystania uwzględnione. Analiza skoncentrowała się wokół pytania o to, jak zmienił się zakres tej integracji w świetle współczesnych przekształceń w humanistyce i zmian w pojmowaniu prawa. Przedmiot zainteresowania to zatem integracja zewnętrzna prawoznawstwa z naukami badającymi tekst i język.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKról M., Bartczak A., Zalewska M. (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesJurysprudencja;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectjęzykowy aspekt prawapl_PL
dc.subjectnauki o językupl_PL
dc.subjecttransdyscyplinarnośćpl_PL
dc.subjectNoam Chomskypl_PL
dc.titleTransdyscyplinarne związki prawoznawstwa z naukami o języku. Od języków formalnych do nurtu „prawo i literatura”pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number33-44pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Teorii Prawa i Filozofii Prawapl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-149-4.03
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe