Show simple item record

dc.contributor.authorKorzeniewska-Lasota, Anna
dc.contributor.authorSarnowska, Alina
dc.contributor.editorKról, Małgorzata
dc.contributor.editorBartczak, Adam
dc.contributor.editorZalewska, Monika
dc.date.accessioned2021-05-28T11:18:54Z
dc.date.available2021-05-28T11:18:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKorzeniewska-Lasota A., Sarnowska A., Psychologiczne i neuropsychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez sędziów, [w:] Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 2, Król M., Bartczak A., Zalewska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 177-183, DOI: 10.18778/7969-149-4.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-149-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35971
dc.descriptionCelem opracowania jest zwrócenie uwagi na zależności między cechami osobowości, temperamentu, stylu poznawczego sędziów a sposobem, w jaki podejmują decyzje w codziennej pracy. Podejmowanie decyzji jest bowiem ważne nie tylko z punktu widzenia codziennej aktywności każdego człowieka, umożliwiając adaptację do zmieniających się warunków otoczenia, lecz także z punktu widzenia pełnionej przez jednostkę roli zawodowej. W przypadku sędziów poznanie tego procesu jest istotne, albowiem wydawanie decyzji jest ważnym i podstawowym zadaniem pełnionego przez nich urzędu. Sąd, jako ostateczny arbiter związany proceduralnym nakazem wydania decyzji, musi rozstrzygnąć spór, a wydane orzeczenie rodzi często daleko idące skutki społeczne i prawne.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKról M., Bartczak A., Zalewska M. (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesJurysprudencja;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsędziapl_PL
dc.subjectpsychologiapl_PL
dc.subjectneuropsychologiapl_PL
dc.subjectbadaniapl_PL
dc.titlePsychologiczne i neuropsychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez sędziówpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number177-183pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPsycholog, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiupl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-149-4.14
dc.disciplinenauki prawnepl_PL
dc.disciplinepsychologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe