Show simple item record

dc.contributor.authorNawrocka, Patrycja
dc.date.accessioned2021-06-18T15:07:44Z
dc.date.available2021-06-18T15:07:44Z
dc.date.issued2020-06-09
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37683
dc.description.abstractIn this article, the terminological analysis showing the development of the information society through the creation of a virtual community, Web 2.0, blog and blogosphere was made. Based on the scientific data, the positions of scientists and researchers on the analyzed concepts were presented.en
dc.description.abstractW artykule dokonano analizy terminologicznej pojęć ukazujących rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez powstanie społeczności wirtualnej, Web 2.0, bloga i blogosfery. Na podstawie przeglądu wybranej literatury zaprezentowano stanowiska naukowców i badaczy wobec analizowanych pojęć.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;30pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectinformation societyen
dc.subjectvirtual communityen
dc.subjectWeb 2.0en
dc.subjectblogen
dc.subjectblogosphereen
dc.subjectspołeczeństwo informacyjnepl
dc.subjectspołeczność wirtualnapl
dc.subjectWeb 2.0pl
dc.subjectblogpl
dc.subjectblogosferapl
dc.titleWirtualne formy komunikacji w społeczeństwie informacyjnym. Analiza terminologiczna wybranych pojęćpl
dc.title.alternativeVirtual forms of communication in the information society – terminological analysis of selected conceptsen
dc.typeArticle
dc.page.number13-27
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesAftański, Przemysław (2011). Społeczeństwo informacyjne – nowy wymiar informacji. Dydaktyka informatyki. Pobrane 7 listopada 2018, z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fac8af0a-cfe1-4427-a34e-9a07b60bb23dpl
dc.referencesAgnosiewicz, Mariusz (2011). Wirtualne stowarzyszenie. Pobrane 10 listopada 2018, z: http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,4169#_f3pl
dc.referencesBugliarello, George (1997). Telecommunities: The next Civilization. The Futurist, 31, 23–26.pl
dc.referencesBurszta, Wojciech (2003). Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach. W: W. Burszta, Ekran, mit, rzeczywistość (s. 157–176). Warszawa: Twój Styl.pl
dc.referencesCasey, Michael (2001). Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl
dc.referencesDiNucci, Darcy (1999). Fragmented Future. Pobrane 10 listopada 2018, z: http://darcyd.com/fragmented_future.pdfpl
dc.referencesDoktorowicz, Krystyna (2003). Społeczności wirtualne – cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi. W: L. Haber, Społeczeństwo informacyjne. wizja czy rzeczywistość? (s. 179–186.). Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.pl
dc.referencesFernback, Jan & Thompson, Brad (1995). Virtual Communities: Abort, Retry, Failure? Pobrane 15 listopada 2018, z: https://people.well.com/user/hlr/texts/VCcivil.htmlpl
dc.referencesFlasiński, Krzysztof (2015). Web 2.0. Refleksje, 1, 55–59.pl
dc.referencesGoban-Klas, Tomasz (1999). Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy. W: J. Lubacz, W drodze do społeczeństwa informacyjnego (s. 29–54). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji.pl
dc.referencesGoban-Klas, Tomasz & Sienkiewicz, Piotr (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacja Postępu Telekomunikacji.pl
dc.referencesGorman, Lyn & McLean, David (2010). Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.referencesGraham, Brad (1999). Friday, September 10, 1999. Pobrane 4 listopada 2018, z: https://archive.is/pzknw#selection-647.1-647.7pl
dc.referencesGumkowska, Anna, Maryl, Maciej & Toczyński, Piotr (2009). Blog to… blog. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl . Pobrane 24 listopada 2018, z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12794/Gumkowska-Maryl-i-Toczyski-2009-Blog-to-blog.pdf?sequence=4&isAllowed=ypl
dc.referencesJanowski, Jacek (2008). Charakterystyka elektronicznego obrotu prawnego. W: J. Janowski, Elektroniczny obrót prawny (s. 25–42). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business. Seria Akademicka – Wolters Kluwer Polska.pl
dc.referencesJones, Steven (1995). Cybersociety. Revisiting Computer-Mediated Communication and Community. London: SAGE Publications, Inc.pl
dc.referencesKaczmarek-Śliwińska, Monika (2011). Social media w działaniach Internet PR przedsiębiorstw polskiego rynku. W: J. Olędzki (red.), Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu (s. 137–153). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.pl
dc.referencesKancik, Ewelina (2013). Blog jako przestrzeń komunikacji politycznej. Blogi polskich polityków. W: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne Media. Język Mediów (s. 451–468). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.pl
dc.referencesKerckhove, Derrick De (2001). Inteligencja otwarta: narodziny społeczeństwa sieciowego . Warszawa: Wydawnictwo MIKOM.pl
dc.referencesKim, AmyJo (2000). Community Building on the Web. Berkeley: Peachpit Press.pl
dc.referencesKotliński, Daniel (2018). Blogosfera – czym jest? Jak wygląda w Polsce? Pobrane 8 grudnia 2018, z: http://adnext.pl/baza-wiedzy/blogosferapl
dc.referencesKozłowski, Tomasz (2013). Współpraca w społeczeństwie sieci. Wybrane przykłady skoordynowanego działania internautów. Tematy z Szewskiej, 2 (10). Pobrane 10 grudnia 2018, z: http://www.tematyzszewskiej.pl/index.php/2016/03/01/wspolpraca-w-spoleczenstwie-sieci-wybraneprzyklady-skoordynowanego-dzialania-internautowpl
dc.referencesKrakowiak, Ludwik (2005). Blogować każdy może! Pobrane 12 grudnia 2018, z: https://www.pcworld.pl/news/Blogowac-kazdy-moze,76231.htmlpl
dc.referencesKrzysztofek, Kazimierz & Szczepański, Marek (2002). Zrozumieć Rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl
dc.referencesKubicek, Herbert (1999). Möglichkeiten und Gefahren der „Informationsgesellschaft“. Pobrane 6 listopada 2018, z: http://www.fgtk.informatik.uni-bremen.de/ig/WS99-00/studienbrief/index.htmlpl
dc.referencesKulczycki, Emanuel (2012). Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji. Pobrane 10 grudnia 2018, z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2520/1/Blogi%20i%20serwisy%20naukowe.pdfpl
dc.referencesMarecki, Piotr (2002). Liternet. W: P. Marecki (red.), Liternet. Literatura i internet (s. 5–21). Kraków: Wydawnictwo Rabid.pl
dc.referencesMcCullagh, Declan & Broache, Anne (2007). Blogs turn 10 – who’s the father? Pobrane 16 listopada 2018, z: https://arquivo.pt/wayback/20090706153918/http://news.cnet.com/2100-1025_36168681.htmlpl
dc.referencesNowak, Jerzy S. (2008). Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje. Pobrane 25 listopada 2018, z: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/24702/BCPS_28204_2008_Spoleczenstwoinform.pdfpl
dc.referencesO’Reilly, Tim (2005). What Is Web 2.0? Pobrane 11 listopada 2018, z: https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.htmlpl
dc.referencesOlszański, Leszek (2006). Dziennikarstwo internetowe. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl
dc.referencesPapińska-Kacperek, Joanna (2008). Nowa epoka – społeczeństwo informacyjne. W: J. Papińska-Kacperek i in. (red.), Społeczeństwo informacyjne (s. 11–46). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.pl
dc.referencesPawlak, Hanna & Nierebiński, Roman (2011). Społeczność wirtualna jako społeczny kanał kreowania zawartości Internetu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica, 28, 321–332.pl
dc.referencesPisarek, Walery (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Wydawnictwo Universitas.pl
dc.referencesRheingold, Howard (1993). The Virtual Communities. Boston: Perseus Books.pl
dc.referencesRheingold, Howard (2000). The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontiers . Cambridge: MIT Press.pl
dc.referencesRosenberg, Scott (1999). Technology: Fear of Links. Pobrane 7 listopada 2018, z: https://www.salon.com/1999/05/28/weblogspl
dc.referencesSiuda, Piotr (2006). Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym. W: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu: Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku (s. 179–186). Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.pl
dc.referencesSiuda, Piotr (2007). Jakość życia i cyberwykluczenie w dobie Web 2.0. W: A. Rosół, M. Szczepański (red.), Tolerancja. Studia i szkice (s. 309–321). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pobrane 25 listopada 2018, z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/985/Piotr_Siuda_Jakosc_zycia_i_cyberwykluczenie_w_dobie_Web_2.0.PDF?sequence=1&isAllowed=ypl
dc.referencesSmith, Mark (1992). Voices from the Well: The Logic of the Virtual Commons . Pobrane 12 listopada 2018, z: http://dlc.dlib.indiana.ed/dlc/bitstream/handle/10535/4363/Voices_from_the_WELL.pdf?sequence=1pl
dc.referencesSpołeczeństwo informacyjne. W: ePolska – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006. Pobrane 2 listopada 2018, z: http://www.cyfrowyurzad.pl/gfx/cyfrowyurzad/files/iza/epolska.pdfpl
dc.referencesSzabłowski, Stanisław (2011). Technologia Web 2.0 jako środowisko dydaktyczne w szkole społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka Informatyki, 6, 237–254.pl
dc.referencesSzpunar, Magdalena (2004). Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna. Studia Socjologiczne, 2, 95–133.pl
dc.referencesToffler, Alvin (2006). Trzecia fala. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.pl
dc.referencesUrbanowicz, Krzysztof (2007). 10 rodzajów blogów. Pobrane 12 grudnia 2018, z: http://mediacafepl.blogspot.com/2007/05/10-rodzajw-blogw.htmlpl
dc.referencesWalkowska, Justyna (2012). Jeśli nie Web 2.0, to co? Biuletyn EBIB. Pobrane 5 listopada 2018, z: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_walkowska.pdfpl
dc.referencesWeb 2.0. W: Słownik komputerowy i encyklopedia informatyczna www.i -slownik.pl. Pobrane 3 listopada 2018, z: http://www.i-slownik.pl/1996,web-2-0pl
dc.referencesWójcik, Adrian & Dryll, Elżbieta (2008). Formalna analiza języka blogów – prezentacja metody. W: B. de Barbaro, B. Janusz & K. Gdowska (red.), Narracja: teoria i praktyka (s. 155–170). Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl
dc.contributor.authorEmailpatrycjaa.nawrocka@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.30.01
dc.relation.volume1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0