Spis treści

 1. Rozwój strategicznego sposobu myślenia w zorientowanym na rynek kierowaniu przedsiębiorstwem.
  Karl Alewell
 2. Nowa polityka przemysłowa czy powrót do polityki ładu gospodarczego w RFN?
  Hans Oesters
 3. Zachowanie substancji netto dla celów bilansowania i rachunku kosztów jako koncepcja strategiczna na przykładzie cen administrowanych
  Walter Busse von Colbe
 4. Ceny transferowe w strategii integracji przedsiębiorstw
  Jan Duraj
 5. Usługi inwestycyjne w aspekcie strategicznym
  Werner H. Engelhardt
 6. Organizacja kierowania organizacyjne możliwości kształtowania naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa
  Hahn Dietger
 7. Tendencje i czynniki dekoncentracji organizacyjnej w przemyśle
  Ber Haus
 8. Rozwój rachunku kosztów czynników produkcji
  Alicja Jarugowska, Józef Skowroński
 9. Uwarunkowania przedsiębiorczości państwowego przedsiębiorstwa w gospodarce socjalistycznej
  Jerzy Kortan
 10. Kierowanie przedsiębiorstwem a transfer technologii
  Wilfried Krüger
 11. Stan rozwoju i efektywność gospodarcza techniki cnc (komputerowe sterowanie numeryczne) ze szczególnym uwzględnieniem elastyczności czasu pracy
  Gert Lassmann, Wolfgang Massberg, Michael Rademacher
 12. Kierowanie procesami produkcji w świetle współczesnego postępu technicznego
  Jerzy Lisikiewicz
 13. Działalność przedsiębiorstw w warunkach wzrostu cen surowców, materiałów, paliw i energii
  Lech Miastkowski
 14. Planowanie akwizycji przedsiębiorstw
  Ehrenfried Pausenberger
 15. Regionalne aspekty racjonalizacji powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw
  Wiesław Piaskowski, Jan Kazimierski
 16. Znaczenie kategorii problemów w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa
  Rokita Jerzy, Krystyna Fabiańska
 17. Perspektywy rozwoju polityki przedsiębiorstwa i polityki personalnej
  Ernst Zander

Recent Submissions