Show simple item record

dc.contributor.authorRatajczak, Mikołaj
dc.date.accessioned2021-07-21T10:16:31Z
dc.date.available2021-07-21T10:16:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38076
dc.description.abstractThe article presents a detailed analysis of language as a dispositive. Drawing a general idea from the writings of Foucault, Deleuze, Agamben and Virno, the project of the linguistic constitution of the subject is developed in distinguishing three levels of the analysis, these levels being also the three modes of the existence of languagedispositive: the sentence, the enunciation and the utterance. According to the idea presented in the article, the analysis of the languagedispositive consists in showing the basic oppositions, on which each level of the existence of the language operates, and how each of these oppositions enables the linguistic constitution of the subject – with these oppositions being: sense/reference, signiefié/signifiant and meaning/showing. The article concludes with the analysis of negation and negativity as the phenomenon introduced into the life of the human animal through language-dispositive. The distinction of the three modes in which language as a dispositive operates enables a complete presentation of how negation can be understood as a function of the process of subjectivizationpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofInternetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS;29
dc.subjectlanguagepl_PL
dc.subjectsubjectpl_PL
dc.subjectdispositivepl_PL
dc.subjectnegationpl_PL
dc.subjectFoucaultpl_PL
dc.subjectAgambenpl_PL
dc.subjectVirnopl_PL
dc.titlePodmiot jako efekt językapl_PL
dc.title.alternativeSubject as an Effect of Languagepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number1-31pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Nauk Społecznych IFIS PANpl_PL
dc.referencesAgamben, Giorgio, 2008a, Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività, Torino: Einaudi.pl_PL
dc.referencesAgamben, Giorgio, 2008b, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. Mateusz Salwa, Warszawa: Prószyński i S-ka.pl_PL
dc.referencesAgamben, Giorgio, 2010, Czym jest urządzenie?, przeł. Jakub Majmurek [w:] Agamben. Przewodnik Krytyki politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, ss. 82–100.pl_PL
dc.referencesAustin, John Langshaw, 1993, Jak działać słowami [w:] John Langshaw Austin, Mówienie i poznawanie, przeł. Bohdan Świedeńczuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 550–727.pl_PL
dc.referencesBenveniste, Émile, 1977, Semiologia języka, przeł. Krystyna Falicka [w:] Michał Głowiński (red.), Znak, styl, konwencja, Warszawa: Czytelnik, ss. 11–42.pl_PL
dc.referencesBussolini Jeffrey, What is a Dispositive, „Foucault Studies” 10/2010, ss. 85–107.pl_PL
dc.referencesDeleuze, Gilles, 1991, What is a dispositif, przeł. Timothy J. Armstrong [w:] Timothy J. Armstrong (red.), Michel Foucault. Philosopher, New York: Routledge, ss. 159–168.pl_PL
dc.referencesDerrida, Jacques, 2002a, Różnia, przeł. Janusz Margański [w:] Jacques Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa: Wydawnictwo KR, ss. 29–56.pl_PL
dc.referencesDerrida, Jacques, 2002a, Różnia, przeł. Janusz Margański [w:] Jacques Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa: Wydawnictwo KR, ss. 29–56.pl_PL
dc.referencesDerrida, Jacques, 2002b, Suplement łącznika. Filozofia wobec językoznawstwa, przeł. Adam Dziadek [w:] Jacques Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa: Wydawnictwo KR, ss. 225–259.pl_PL
dc.referencesFoucault, Michel, 1977, Archeologia wiedzy, przeł. Andrzej Siemek, Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesFoucault, Michel, 1999, Myśl zewnętrza, przeł. Bogdan Banasiak [w:] Michel Foucault, Szaleństwo i literatura, Warszawa: Aletheia, ss. 173–197.pl_PL
dc.referencesFoucault, Michel, 2000, Historia seksualności, przeł. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant, Krzysztof Matuszewski, Warszawa: Czytelnik.pl_PL
dc.referencesFoucault, Michel, 2010, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady z Collège de France 1977–1978, przeł. Michał Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesFrege, Gottlob, 2014, Sens i znaczenie [w:] Gottlob Frege, Pisma semantyczne, przeł. Bogusław Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 60–88.pl_PL
dc.referencesHegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1963, Fenomenologia ducha, tom 1, przeł. Adam Landman, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesHegel, Georg Wilhelm Friedrich, 2011, Nauka logiki, tom 1, przeł. Adam Landman, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHeidegger, Martin, 2000, Wprowadzenie do metafizyki, przeł. Robert Marszałek, Warszawa: Wydawnictwo KR.pl_PL
dc.referencesHeidegger, Martin, 2004, Bycie i czas, przeł. Bogdan Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHorn, Lawrence R., A Natural History of Negation, CSLI Publications.pl_PL
dc.referencesJakobson, Roman, 1964, Dwa aspekty języka i dwa typy zaburzeń afatycznych [w:] Roman Jakobson, Morris Halle (red.), Podstawy języka, przeł. Leon Zawadowski, Wrocław: Zakład Narodowy Ossolineum, ss. 107–133.pl_PL
dc.referencesMarazzi, Christian, 2008, Capital and Language. From the New Economy to the War Economy, przeł. Gregory Conti, Los Angeles: Semiotext(e).pl_PL
dc.referencesPutnam, Hilary, 1998, Znaczenie wyrazu „znaczenie” [w:] Hilary Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, przeł. Adam Grobler, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 93–184pl_PL
dc.referencesde Saussure, Ferdinand, 2002, Écrits de linguistique générale, Paris: Gallimard.pl_PL
dc.referencesde Saussure, Ferdinand, 2007, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. Krystyna Kasprzyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSchlegel, Friedrich, 1988, Über Goethes Meister [w:] Friedrich Schlegel, Kritische Schriften und Fragmente, Schöningh: Paderborn.pl_PL
dc.referencesVirno, Paolo, 2003, Quando il verbo si fa carne. Linguaggio e natura umana, Torino: Bollati Boringhieri.pl_PL
dc.referencesVirno, Paolo, 2013, Saggio sulla negazzione. Per una antropologia linguistica, Torino: Bollati Boringhieri.pl_PL
dc.referencesWittgenstein, Ludwig, 1997, Tractatus logico-philosophicus, przeł. Bogusław Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesWittgenstein, Ludwig, 2000, Dociekania filozoficzne, przeł. Bogusław Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.relation.volume2pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record