Show simple item record

dc.contributor.authorTaczkowska, Kalina
dc.date.accessioned2021-07-22T11:50:56Z
dc.date.available2021-07-22T11:50:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38098
dc.description.abstractCelem pracy jest omówienie wybranych prac Billa Violi odznaczających się najbardziej afektywną treścią po to, by na ich podstawie uzyskać wgląd w swoistość sztuki video jako gatunku artystycznego. W pracy zostaje postawiona teza, że tym, co odróżnia video-art od innych form sztuki, jest jego afektywny potencjał.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to discuss selected Bill Viola’s pieces characterized by their high affective content in order to get insight into video-art as an artistic genre. The author claims that what distinguishes video art from other forms of art is its affective potential.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS;52
dc.subjectafektpl_PL
dc.subjectinstalacjapl_PL
dc.subjectmediumpl_PL
dc.subjectobrazpl_PL
dc.subjectvideo-artpl_PL
dc.subjectsztuki audiowizualnepl_PL
dc.subjectaffectpl_PL
dc.subjectinstallationpl_PL
dc.subjectmediumpl_PL
dc.subjectpaintingpl_PL
dc.subjectaudiovisual artpl_PL
dc.titleEstetyka afektu. Video-art Billa Violipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number67-85pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.referencesAlksnin, A. (2014). Augustine: Króliczek Charcota. W: Teksty Drugie, 1, 309-326.pl_PL
dc.referencesBal, M. (2007). A gdyby tak? Język afektu, przeł. M. Maryl, W: Teksty Drugie, 1-2, 165-188.pl_PL
dc.referencesBonitzer, P. (1997). Powierzchnia wideo, przeł. I. Ostaszewska. W: A.pl_PL
dc.referencesGwóźdź A. (1997). Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer. Kraków.pl_PL
dc.referencesBudrewicz, Z., Sendyka, R., Nycz, R. (red.) (2014). Pamięć i afekty. Warszawa.pl_PL
dc.referencesDella Rocca, M. (2008). Spinoza. Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesDeleuze, G. (2005). Logika wrażenia, przeł. M. Kędzierski. W: Kwartalnik Artystyczny, 4, 80-101.pl_PL
dc.referencesDeleuze, G., Guattari, F. (2000). Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek. Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDescartes, R. (1958). Namiętności duszy, przeł. L. Chmaj. Warszawa.pl_PL
dc.referencesDoroszewski, W. (red.) (1958). Słownik języka polskiego. Warszawa.pl_PL
dc.referencesDubisz, S. (red.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlosowitz, M. (2014). Estetyka afektywna. Zarys metodologii badań literackich. W: Teksty Drugie, 1. 47-62pl_PL
dc.referencesHerer, M. (2006). Gilles Deleuze. Struktury – maszyny – kreacje. Kraków.pl_PL
dc.referencesKrauss, R. (1999). A Voyage on the North Sea.Art in the Age of PostMedium Condition. Londyn.pl_PL
dc.referencesKrauss, R. (2010). Perceptual Inventory. Londyn.pl_PL
dc.referencesKrauss, R. (1976). Video: The Aesthetics of Narcissism. W: October, 1, 50- 64.pl_PL
dc.referencesLipiński, F. (2013). Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu. Toruń.pl_PL
dc.referencesMassuni, B. (2013). Autonomia afektu. W: Teksty Drugie, 6, 112-135.pl_PL
dc.referencesMeigh-Andrews, C. (2014). A History of Video Art. Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesMyrdzik B. (2014). O niektórych konsekwencjach zwrotu afektywnego w badaniach kulturowych. W: Teksty Drugie, 1, 115-128.pl_PL
dc.referencesNycz, R., Łebkowska, A., Dauksza, A. (red.) (2015). Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym. Warszawa.pl_PL
dc.referencesPitrus, A. (2015). Zanurzony. O sztuce Billa Violi. Kraków.pl_PL
dc.referencesRøssaak, E. (2009). Affects and medium: re-imagining media differences through Bill Viola's The Quintet of the Astonished, doi.org/10.1080/17400300903047086 [dostęp: 22 XI 2020].pl_PL
dc.referencesSmolińska, M. Efekt narcyza. Metanarcyzm w sztuce wideo(instalacji), z zasobów projektu Pole narcyzów, fieldofnarcissi.com/upload/iLEu2GPfFBSNPwAW/ImMHSjP6ZrfQMMo Gvkp5v TLLxlxTBFKN_pl.pdf [dostęp: 22 XI 2020]pl_PL
dc.referencesde Spinoza, B. (1991). Etyka, tłum. I. Myślicki. Warszawapl_PL
dc.referencesUrbańska, K. (2007). Bill Viola – mistyk współczesności. W: sztuka.pl, 135, 06/2007pl_PL
dc.referencesWestgeest, H. (2016). Video Art Theory. A Comparative Approach. Chichester.pl_PL
dc.referencesZawojski, P. (2012). Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoza zasadą przyjemności. Afektywne operacje, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 9 V – 2 VII 2017.pl_PL
dc.relation.volume1pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record