Show simple item record

dc.contributor.authorSzkaradnik, Katarzyna
dc.contributor.editorKarwowska, Marzena
dc.contributor.editorGrabowski, Mateusz
dc.contributor.editorŻukowska, Kamila
dc.date.accessioned2021-10-13T13:24:22Z
dc.date.available2021-10-13T13:24:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSzkaradnik K., „Pozostał tylko pusty cokół – / ślad dłoni szukający kształtu” (Z. Herbert, Do Apollina). Hermeneutyka wobec współczesnej „słabej obecności” mitów, [w:] Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze, Karwowska M., Grabowski M., Żukowska K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 125-136, DOI: 10.18778/7969-985-8.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-985-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39381
dc.descriptionMity pozostają intrygującą domeną inspiracji, również od połowy XX wieku do dziś – takimi ramami Autorka ogranicza „współczesność”, a z powodu bogactwa problematyki przygląda się przejawom mitów grecko-rzymskich w poezji polskiej. Rzeczoną propozycję teoretyczno-interpretacyjną upatruje w hermeneutyce radykalnej, którą od tradycyjnej odróżniałby nacisk na tytułową „słabość”.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKarwowska M., Grabowski M., Żukowska K. (red.), Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmitologiapl_PL
dc.subject"słabość" mitupl_PL
dc.subjectpoezja polskapl_PL
dc.subjectZbigniew Herbertpl_PL
dc.subjecthermeneutyka radykalnapl_PL
dc.title„Pozostał tylko pusty cokół – / ślad dłoni szukający kształtu” (Z. Herbert, Do Apollina). Hermeneutyka wobec współczesnej „słabej obecności” mitówpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number125-136pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Zakład Historii Literatury, Pl. Sejmu Śląskiego 1, Katowicepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-986-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteAbsolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa, doktorantka na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Publikowała m.in. w czasopismach „Hybris”, „Anthropos?”, „FA-art”, „Kultura i Historia”, systematycznie współpracuje jako recenzentka z dwutygodnikiem kulturalnym „artPAPIER”. Współredaktorka Dzienników z lat 1935–1945 prof. Jana Szczepańskiego, uhonorowanych Nagrodą Historyczną „Polityki” w 2010 roku. Do jej zainteresowań należą m.in. antropologia literatury, problematyka tożsamości, historia idei, filozofia hermeneutyczna i egzystencjalna.pl_PL
dc.referencesBaran B., Fenomenologia amerykańska. Studium z pogranicza, Kraków 1990.pl_PL
dc.referencesBarańczak S., Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBocheński J., Przywitanie konferencji, [w:] Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku. Studia, red. A. Brodzka, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesBrandstaetter R., Odys u bogini Kalipso; Wyspa syren, [w:] idem, Dwie muzy, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesBryll E., Rekonstrukcja chóru Sofoklesowego, [w:] idem, Wiersze wybrane, Kraków 1978.pl_PL
dc.referencesBrzozowski J., Antyk Herberta, [w:] Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku. Studia, red. A. Brodzka, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesCaputo J., Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project, Bloomington–Indianapolis 1987.pl_PL
dc.referencesCzerniawski A., U schyłku XX wieku, [w:] idem, Poezje zebrane, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesDziuban Z., Obcość, bezdomność, utrata. Wymiary atopii współczesnego doświadczenia kulturowego, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesFaltyn A., Hermeneutyka w polskich badaniach literackich: Maria Janion, Ryszard Przybylski, Michał Paweł Markowski, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesFluks P., Sukces, [w:] Po Wojaczku. Antologia poezji polskiej 1971–1991, red. K. Ratyniecki, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesHerbert Z., Do Apollina, [w:] idem, Poezje, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKamieńska A., Archeologia, [w:] eadem, Poezje wybrane, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesLeśniewski N., O hermeneutyce radykalnej, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz J., Herbert, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesMikołajczak M., „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, Zielona Góra 2004.pl_PL
dc.referencesMit i współczucie, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 22.pl_PL
dc.referencesMizerkiewicz T., Mitologizacje. O związkach intertekstualnych z mitologią w powieści polskiej po 1956 roku, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 4.pl_PL
dc.referencesPrzyboś J., Zapiski bez daty, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesPrzybylski R., To jest klasycyzm, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesStabryła S., Antyk we współczesnej literaturze polskiej, Wrocław 1980.pl_PL
dc.referencesSzulakiewicz M., Filozofia jako hermeneutyka, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesSzulakiewicz M., Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Rzeszów 1998.pl_PL
dc.referencesVattimo G., Dialektyka, różnica, myśl słaba, przeł. M. Surma, A. Zawadzki, „Teksty Drugie” 2003, nr 5.pl_PL
dc.referencesVattimo G., Nihilizm i postmodernizm w filozofii, [w:] idem, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesVattimo G., Postnowoczesność i kres historii, przeł. B. Stelmaszczyk, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wybór i oprac. R. Nycz, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesVattimo G., Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii, red. A. Kuczyńska, przeł. K. Kasia, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesVattimo G., Społeczeństwo przejrzyste, przeł. M. Kamińska, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesVattimo G., Paterlini P., Nie być Bogiem. Autobiografia na cztery ręce, przeł. K. Kasia, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesWat A., Biografia, [w:] idem, Wybór wierszy, oprac. A. Dziadek, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesWierzyński K., Aleja w głębi czasu, [w:] idem, Poezje, oprac. E. Cichla-Czarniawska, Lublin 1990.pl_PL
dc.referencesWróblewski M., Zatarg Jeana-Françoisa Lyotarda, czyli o postmodernizmie raz jeszcze, „Diametros” 2010, nr 24.pl_PL
dc.referencesZawadzki A., Literatura a myśl słaba, Kraków 2009.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-985-8.10
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe