Show simple item record

dc.contributor.authorKruś, Maciej
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-25T14:30:27Z
dc.date.available2021-11-25T14:30:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKruś M., Wody Polskie – nowy podmiot w prawie wodnym, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 615-629, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.34pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39885
dc.descriptionW artykule dokonano obszernej charakterystyki nowego podmiotu w polskim systemie prawa administracyjnego jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Autor zwrócił także uwagę na przejawy centralizacji w jego utworzeniu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject"Wody Polskie"pl_PL
dc.subjectprawo wodnepl_PL
dc.subjectcentralizacjapl_PL
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectadministracja rządowapl_PL
dc.titleWody Polskie – nowy podmiot w prawie wodnympl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number615-629pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesDuniewska Z., Zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji [w:] Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesMaurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, Monachium 2009pl_PL
dc.referencesMichalska-Badziak R., Podmioty administrujące [w:] Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesOchendowski E., Prawo administracyjne część ogólna, Toruń 2009pl_PL
dc.referencesSzreniawski P., Rzeki a samorząd terytorialny [w:] Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego, Księga dla uczczenia 70. Rocznicy urodzin oraz 45. Rocznicy pracy naukowej Prof. Z. Janku, red. M. Szewczyk, Poznań 2017pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.34
dc.disciplineinżynieria środowiska, górnictwo i energetykapl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe