Show simple item record

dc.contributor.authorKlimaszewska, Anna
dc.contributor.editorHajn, Zbigniew
dc.contributor.editorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2022-06-01T13:00:32Z
dc.date.available2022-06-01T13:00:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKlimaszewska A., Odpowiedzialność cywilna wspólników spółek handlowych w prawie polskim – wpływy kultury prawa francuskiego a wpływy innych kultur, [w:] Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Hajn Z., Skupień D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 131-143, https://doi.org/10.18778/8088-055-9.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-055-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42046
dc.descriptionProblematyka odpowiedzialności cywilnej wspólników spółek handlowych i wpływu francuskiej kultury prawnej na jej ostateczny kształt wpisuje się w zagadnienie znacznie szersze, a mianowicie w ocenę wpływów francuskich na cały polski system prawny, co nie jest łatwe, zważywszy na fakt, że stanowi on swoistą mozaikę rozwiązań i instytucji wywodzących się z różnych kultur prawnych. Sytuacja ta wiąże się bezpośrednio z historią naszego kraju, która od setek lat jest historią zbliżania się i przenikania różnych kultur prawnych, prowadzącą do stworzenia oryginalnego i niepowtarzalnego systemu, czerpiącego - na różnych płaszczyznach - z rozwiązań i instytucji ukształtowanych w innych systemach prawnych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja współfinansowana ze środków Stowarzyszenia Henri Capitant des amis de la culture juridique française. Niniejszy rozdział został przygotowany w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS5/02617.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHajn Z., Skupień D. (red.), Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpolskie prawopl_PL
dc.subjectodpowiedzialność cywilnapl_PL
dc.subjectpartnerzy spółek handlowychpl_PL
dc.subjectfrancuska kultura prawnapl_PL
dc.titleOdpowiedzialność cywilna wspólników spółek handlowych w prawie polskim – wpływy kultury prawa francuskiego a wpływy innych kulturpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number131-143pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdańskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-056-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteAnna Klimaszewska, Doktor nauk prawnych, Katedra Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Visiting Profesor na Wydziale Prawa w Tuluzie.pl_PL
dc.referencesBabiński L., Namitkiewicz J., Ślaski B., Kodeks handlowy obowiązujący w Królestwie Polskiem, nowy przekład polski wraz z jurysprudencją, Warszawa 1919.pl_PL
dc.referencesBałtruszajtys G., Kompanie akcyjne w Polsce w drugiej połowie XVIII w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1959, t. XI, z. 2, s. 77–128.pl_PL
dc.referencesBoistel A., Wykład prawa handlowego, [tłum.] S. Godlewski, Warszawa 1877.pl_PL
dc.referencesDoliński A., Górski A., Zarys prawa handlowego, Lwów 1912.pl_PL
dc.referencesHeylman A., O współce handlowéj prostej (association en participation), „Biblioteka Warszawska” 1849, t. IV, s. 269–302.pl_PL
dc.referencesJackowski A., Z zakresu prawodawstw spółkowych. W nas i gdzie indziej, Warszawa 1908.pl_PL
dc.referencesJaroszewicz K., Kodeks handlowy obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o spółkach z ograniczona poręką: (przekład urzędowy z uwzględnieniem ustawodawstwa polskiego), Poznań 1924.pl_PL
dc.referencesKidyba A., Kodeks spółek handlowych, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesKlimaszewska A., O tłumaczeniach francuskiego Kodeksu handlowego z 1807 roku na język polski, „Czasopismo Prawno-Historyczne” [Poznań] 2012, t. LXIV, z. 1, s. 141–147.pl_PL
dc.referencesKruczalak K. (red.), Kodeks spółek handlowych, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesNamitkiewicz J., Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1934.pl_PL
dc.referencesNamitkiewicz J., Polskie prawo akcyjne. Tekst rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 marca 1928 r. wraz z uzasadnieniem komisji Kodyfikacyjnej, skorowidzem rzeczowym oraz tablicą porównawczą artykułów polskiego prawa i przepisów kodeksów handlowych: niemieckiego, austriackiego i francuskiego, Warszawa 1928.pl_PL
dc.referencesNieć J., Młodość ostatniego elekta, St. A. Poniatowski 1732–1764, Kraków 1935.pl_PL
dc.referencesOstrowski T., Prawo Cywilne albo szczególne Narodu polskiego z Statutów i Konstytucyi koronnych i litewskich zebrane rezolucyami Rady Nieustaiącej obiaśnione z dodatkami z praw kanonicznego, magdeburskiego, chełmińskiego pomnożone i porządkiem praw rzymskich ułożone, Warszawa 1784.pl_PL
dc.referencesPłaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. III, Okres międzywojenny, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesRyszka F. (red.), Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, cz. II, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesSołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Tarska M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 1–150, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesSzymanowski J., Wykład prawa handlowego przez J.A. Rogrona, adwokata przy Radzie Stanu i przy Sądzie Kassacyjnym Francuzkim, przełożył Jan Szymanowski, podprokurator przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego z dodaniem przypisów z najcelniejszych autorów czerpanych, jako też własnych uwag zastosowanych do prawodawstwa i jurysprudencji krajowych, Warszawa 1848.pl_PL
dc.referencesThis A., Co znaczy wyraz opposition użyty w artykule 149 kodexu handlowego, „Themis Polska” 1829, t. V, p. 3, s. 401–409.pl_PL
dc.referencesUstawa handlowa wraz z ustawami dodatkowemi w tłómaczeniu prof. dr. Józefa Rosenblata z objaśnieniami prof. dr. Stanisława Wróblewskiego, wyd. III, Kraków 1906.pl_PL
dc.referencesWójcik L., O unifikację ducha praw polskich, „Głos Sądownictwa” 1935, nr 3, s. 161–162.pl_PL
dc.referencesZbiór praw sądowych na mocy konstytucyi roku 1776 przez J.W. Andrzeia Zamoyskiego ekskanclerza koronnego, kawalera Orderu Orła Białego ułożony. Y na Seym roku 1778 podany, Warszawa 1778.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-055-9.09
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe