Show simple item record

dc.contributor.authorKurzynoga, Małgorzata
dc.contributor.editorHajn, Zbigniew
dc.contributor.editorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2022-06-01T13:40:42Z
dc.date.available2022-06-01T13:40:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKurzynoga M., Uzupełniająca odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy, [w:] Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Hajn Z., Skupień D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 207-219, https://doi.org/10.18778/8088-055-9.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-055-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42051
dc.descriptionArtykuł sprowadza się do następującego pytania: Czy pracownik może pociągnąć pracodawcę do odpowiedzialności za świadczenia dodatkowe? W tej kwestii prezentowane są dwa różne poglądy.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja współfinansowana ze środków Stowarzyszenia Henri Capitant des amis de la culture juridique française.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHajn Z., Skupień D. (red.), Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwypadek w pracypl_PL
dc.subjectpracodawcapl_PL
dc.subjectpracownikpl_PL
dc.subjectodpowiedzialność cywilnapl_PL
dc.subjectgranice odpowiedzialności pracodawcypl_PL
dc.titleUzupełniająca odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadku przy pracypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number207-219pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-056-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteMałgorzata Kurzynoga, Doktor nauk prawnych, Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesBińczycka-Majewska T., Charakterystyka i zakres świadczeń w systemie ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 5.pl_PL
dc.referencesCzarnecki P., Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy za wypadki przy pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 6.pl_PL
dc.referencesJachimowicz M., Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Świadczenia ubezpieczeniowe i cywilne, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika – cz. 2, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 1.pl_PL
dc.referencesManiewska E., Jeszcze o odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy za wypadki przy pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 12.pl_PL
dc.referencesOstaszewski W., Charakter odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy a deliktowy reżim odpowiedzialności cywilnej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 6.pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy, „Studia Iuridica” 2007, t. XLVII.pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesRaczkowski M., Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 4.pl_PL
dc.referencesRadwański Z., A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSanetra W., O założeniach nowego systemu świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 3.pl_PL
dc.referencesSanetra W., Odpowiedzialność za naruszenie norm prawa pracy w warunkach demokracji i społecznej gospodarki rynkowej, [w:] M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSzpunar A., Glosa do wyroku SN z 26 września 2000 r., III CKN 1089/00, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 6.pl_PL
dc.referencesŚlebzak K., Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, [w:] Z. Góral (red.), Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesWarkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesWitoszko W., Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWitoszko W, Odpowiedzialność pracodawcy w razie dochodzenia uzupełniających roszczeń cywilnoprawnych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 11.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-055-9.13
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe