Show simple item record

dc.contributor.authorLeduc, Fabrice
dc.contributor.editorHajn, Zbigniew
dc.contributor.editorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2022-06-01T14:11:47Z
dc.date.available2022-06-01T14:11:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationLeduc F., Wina nieubezpieczalna w prawie francuskim, [w:] Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Hajn Z., Skupień D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 61-68, https://doi.org/10.18778/8088-055-9.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-055-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42054
dc.descriptionDo tej pory Sąd Kasacyjny promował zdecydowanie restrykcyjną koncepcję winy nieobjętej ubezpieczeniem. Po pierwsze, uznał, że odwołując się do "winy umyślnej lub oszukańczej" ubezpieczonego, ustawodawca nie określił dwóch różnych rodzajów winy, które mogą wykluczyć ubezpieczenie, lecz tylko jeden - winę umyślną. Innymi słowy, Sąd Kasacyjny przyjął monistyczną koncepcję winy nieubezpieczalnej: została ona zredukowana do winy umyślnej, przy czym odniesienie prawne do winy umyślnej jest wyłącznie ukryte. Po drugie, wina umyślna zawsze była przedmiotem bardzo wąskiej definicji: charakteryzuje się ona w istocie zamiarem sprawcy spowodowania zaistniałej szkody. W 2013 r. Sąd Kasacyjny wyraził jednak wolę rozszerzenia zakresu winy wyłączonej z ochrony ubezpieczeniowej. To rozszerzenie zakresu winy nieobjętej ubezpieczeniem należy najpierw zauważyć, następnie zmierzyć, a na końcu ocenić.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja współfinansowana ze środków Stowarzyszenia Henri Capitant des amis de la culture juridique française.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHajn Z., Skupień D. (red.), Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwina nieubezpieczalnapl_PL
dc.subjectprawo francuskiepl_PL
dc.subjectrozszerzenie zakresu nieubezpieczalnej winypl_PL
dc.subjectumyślne wykroczeniepl_PL
dc.titleWina nieubezpieczalna w prawie francuskimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number61-68pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet F. Rabelais w Tourspl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-056-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteFabrice Leduc, Profesor, Uniwersytet F. Rabelais w Tours.pl_PL
dc.referencesKullmann J., L’assuré fautif: après le faisant et le malfaisant, le risque-tout [Winny ubezpieczający: wczoraj traktowany łagodniej, dziś działa na własne ryzyko], RGDA, 2014, 110d3.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-055-9.04
dc.contributor.translatorZasada, Jarosław
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe