Show simple item record

dc.contributor.authorSerwach, Małgorzata
dc.contributor.editorHajn, Zbigniew
dc.contributor.editorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2022-06-01T14:21:05Z
dc.date.available2022-06-01T14:21:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSerwach M., Problematyka winy nieubezpieczalnej w stosunkach ubezpieczeniowych, [w:] Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Hajn Z., Skupień D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 69-86, https://doi.org/10.18778/8088-055-9.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-055-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42055
dc.descriptionOdpowiedź na pytanie, czy ubezpieczyciel może wziąć na siebie odpowiedzialność za skutki niewłaściwego postępowania ubezpieczonego (nieumyślnego i umyślnego), zależy od tego, czy umowa ubezpieczenia należy do zakresu ubezpieczeń majątkowych czy osobowych. Nie mogłoby być inaczej, biorąc pod uwagę różne rationes legis i odmienne cele, jakie mają do osiągnięcia te dwa rodzaje ubezpieczeń.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja współfinansowana ze środków Stowarzyszenia Henri Capitant des amis de la culture juridique française.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHajn Z., Skupień D. (red.), Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectubezpieczenia majątkowepl_PL
dc.subjectszkody spowodowane przez ubezpieczonegopl_PL
dc.subjectpoważne zaniedbaniepl_PL
dc.subjectszkodypl_PL
dc.titleProblematyka winy nieubezpieczalnej w stosunkach ubezpieczeniowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number69-86pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-056-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteMałgorzata Serwach, Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.pl_PL
dc.referencesCzachórski W., Zobowiązania – zarys wykładu, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesKowalewski E., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Funkcje i przemiany, Toruń 1981.pl_PL
dc.referencesKowalewski E., Wprowadzenie do ryzyka ubezpieczeniowego, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, cz. 2, Bydgoszcz 1994.pl_PL
dc.referencesKrajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesOrlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesRadwański Z. (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław 1981.pl_PL
dc.referencesSerwach M., Interpretacja postanowień wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach majątkowych, [w:] Odpowiedzialność cywilna, Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Szpunara, Zakamycze 2004, s. 423 i n.pl_PL
dc.referencesSerwach M. [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych – komentarz, Z. Brodecki, M. Serwach (red.), Zakamycze 2005.pl_PL
dc.referencesWarkałło W., Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesWarkałło W., Mogilski W., Marek W., Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesZagrobelny K., Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek (red.), Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesLewaszkiewicz-Petrykowska B., Wina jako podstawa odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1969, t. II, s. 94 i n.pl_PL
dc.referencesLewaszkiewicz-Petrykowska B., Zakres niedbalstwa jako podstawa odpowiedzialności cywilnej, „Nowe Prawo” 1956, nr 3, s. 69.pl_PL
dc.referencesŁopuski J., W sprawie wykładni art. 827 § 1 k.c. i potrzeby nowego uregulowania umowy ubezpieczenia, „Prawo Asekuracyjne” 2002, nr 2, s. 9.pl_PL
dc.referencesSerwach M., Klauzula reprezentantów – blaski i cienie art. 827 k.c. przed i po nowelizacji, „Prawo Asekuracyjne” 2007, nr 3, s. 25 i n.pl_PL
dc.referencesSośniak M., Culpa lata, „Studia Iuridica Silesiana” [Katowice] 1984, t. IX.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 11 kwietnia 2013 r., I ACa 718/12.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 marca 2013 r., I ACa 1145/12.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 lipca 2013 r., I ACa 497/13.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 marca 2013 r., I ACa 135/13.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 25 czerwca 2014 r., I ACa 622/13.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 czerwca 2012 r., I ACa 1147/11.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 lutego 2013 r., VI ACa 1095/12.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 marca 2007 r., VI ACa 1372/06.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2003 r., V CK 90/03.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2006 r., V CSK 90/05.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2009 r., V CSK 291/08.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-055-9.05
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe