Show simple item record

dc.contributor.authorKenfack, Hugues
dc.contributor.editorHajn, Zbigniew
dc.contributor.editorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2022-06-01T14:27:53Z
dc.date.available2022-06-01T14:27:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKenfack H., Odpowiedzialność cywilna we francuskim prawie spółek, [w:] Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Hajn Z., Skupień D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 89-97, https://doi.org/10.18778/8088-055-9.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-055-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42056
dc.descriptionCzy bycie firmą oznacza właśnie bycie odpowiedzialnym, przynajmniej w prawie francuskim? Byłaby to zbyt szybka droga na skróty, nawet jeśli firma rzeczywiście jest podstawą odpowiedzialności cywilnej. Jakie są zatem przejawy odpowiedzialności cywilnej we francuskim prawie spółek? Można odpowiedzieć, że są one takie same jak w Polsce, co ułatwiłoby zadanie. Na samym początku konieczne jest ograniczenie tematu. Z jednej strony, czy powinna ona ograniczać się do spółek handlowych, czy też powinna obejmować spółki cywilne? Nawet w kontekście tej debaty i biorąc pod uwagę tylko spółki handlowe, w prawie francuskim istnieje duża różnorodność: spółki anonimowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uproszczone spółki akcyjne, spółki jawne, a nawet spółki europejskie, o różnych zasadach i zakresie odpowiedzialności: którą z nich należy preferować? Czy należy brać pod uwagę tylko firmy o dobrej kondycji, czy też należy uwzględnić firmy znajdujące się w trudnej sytuacji?pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja współfinansowana ze środków Stowarzyszenia Henri Capitant des amis de la culture juridique française.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHajn Z., Skupień D. (red.), Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectodpowiedzialność cywilnapl_PL
dc.subjectprawo spółekpl_PL
dc.subjectFrancjapl_PL
dc.subjectpodmioty odpowiedzialności cywilnejpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleOdpowiedzialność cywilna we francuskim prawie spółekpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number89-97pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Toulouse 1 Capitolepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-056-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteHugues Kenfack, Profesor, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Toulouse 1 Capitole, współkierujący Szkołą Prawa Francuskiego w Gdańsku, Visiting Professor Saint Louis University School of Law (USA).pl_PL
dc.referencesCozian M., Viandier A., Deboissy F., Droit des sociétés, éd. LexisNexis, Paris 2012, n° 261.pl_PL
dc.referencesDeen Gibirila V., Responsabilité civile des dirigeants de société, éd. Francis Lefevre, 2013.pl_PL
dc.referencesMementos Pratique Francis Lefevbre, « Sociétés Commerciales » [tytuł w kolekcji Mementos] 2014.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-055-9.06
dc.contributor.translatorLemonnier, Mariola
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe