Redakcja naukowo-dydaktyczna Folia Philosophica
Grzegorz Malinowski, Marek Grygorowicz, Janusz Maciaszek

Recenzenci
Andrzej Bronk, Adam Grobler, Andrzej Kaniowski, Paweł Kawalec, Ryszard Kleszcz, Marek Kozłowski, Janina Krynicka-Gajda, Adam Nowaczyk, Marek Nowak,
Józef Piórczyński, Jerzy Pogonowski, Marcin Poręba

Redakcja i skład komputerowy
Beata Promińska

Okładkę projektowała
Barbara Grzejszczak

Wersją pierwotną zeszytu jest publikacja drukowana

CONTENT

1. Bóg i cnoty (virtutes) w myśli etycznej Hildegardy z Bingen
Magdalena Otlewska

Redakcja Folia Philosophica z przykrością informuje, że opublikowany w zeszycie 25/2012 artykuł Bóg i cnoty (virtutes) w myśli etycznej Hildegardy z Bingen powstał z rażącym naruszeniem etyki pracy naukowej oraz dobrych obyczajów. Jednocześnie Redakcja przeprasza za zaistniałą sytuację Osobę, której prawa autorskie zostały naruszone przez Magdalenę Otlewską i wyraża podziękowanie za pomoc w ujawnieniu plagiatu.
2. O wielości metod w filozofii Wolff
Bogusław Paź
3. Idealizm transcendentalny w perspektywie Kantowskiego pojęcia realności
Błażej Olżewski
4. Czym dla Hegla jest pojęcie, pozorność i zjawisko?
Artur Jochlik
5. Znaczenie religii w ateistycznej filozofii Hegla
Konrad Szocik
6. Problemy z dyskursem. Czytając Jürgena Habermasa
Agnieszka Smrokowska-Reichmann
7. O rozumowaniach imperatywnych
Anna Brożek, Jacek Jadacki
8. Episteologiczny ideał wiedzy i jego odrzucenie
Tomasz Sieczkowski
9. Miejsce metafor w badaniach nad komunikacją
Mikołaj Domaradzki
10. W obronie Gumika. Uwagi o "Bajkach funkcjonalistów" Tadeusza Skalskiego
Paweł Grabarczyk

Recent Submissions

 • W obronie Gumika. Uwagi o "Bajkach funkcjonalistów" Tadeusza Skalskiego 

  Grabarczyk, Paweł ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The titular "Bandie" is a fictional creature devised by Tadeusz Skalski in his "Fairy Tales of Functionalism" (published in "Folia Philosophica" 24). It is supposed to be a reduction ad absurdum for the thesis of ...
 • Miejsce metafor w badaniach nad komunikacją 

  Domaradzki, Mikołaj (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The purpose of the present paper is to discuss several metaphorical conceptualizations of the phenomenon of communication from the perspective of cognitive linguistics. Apart from the purely linguistic and philosophical ...
 • Episteologiczny ideał wiedzy i jego odrzucenie 

  Sieczkowski, Tomasz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  In the paper I try to present what I termed epistheology in its relation to basic concepts of theory of knowledge: the knowledge itself, its unity and systemic character, criteria of truth and selfevidence, and the ...
 • O rozumowaniach imperatywnych 

  Brożek, Anna; Jadacki, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  We assume that the imperative reasoning is a reasoning containing at least one step which is an imperative (or rather its content). At the same time, we understand the term "imperative" as a synonym of "imperative ...
 • Problemy z dyskursem. Czytając Jürgena Habermasa 

  Smrokowska-Reichmann, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The author of the paper presents some critical opinions (including her own) on Habermas' conception of language and discourse. At the same time she strives to explain the main controversies which arise from Habermas' key ...
 • Znaczenie religii w ateistycznej filozofii Hegla 

  Szocik, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Hegel's philosophy of religion is typical for critical philosophy of Enlightenment. Hegel treats about religion as an earlier and less developed form of human mind. Religion is product of culture, society and mythological ...
 • Czym dla Hegla jest pojęcie, pozorność i zjawisko? 

  Jochlik, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The article is concentrated on three major concepts in the Hegelian System, namely: Begriff (notion), Schein (appearance), and Erscheinung (phenomenon). It reveals the interrelationship of this terms and unveils them by ...
 • Idealizm transcendentalny w perspektywie Kantowskiego pojęcia realności 

  Olżewski, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The main aim of this paper is to try to answer the question of the nature of Kantian project of the transcendental philosophy. Is it, in real, as Kant by himself says, that his philosophy, as the critic of the pure ...
 • O wielości metod w filozofii Wolffa 

  Paź, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The main goal of the article is to demonstrate that (against general opinion) Wolff used not one but few different research methods in his philosophy. Except mathematical (more geometrico), there were semiotic, eidetic ...