Historia filozofii i filozofia analityczna


Redakcja naukowo-dydaktyczna Folia Philosophica
Grzegorz Malinowski, Marek Grygorowicz, Janusz Maciaszek

Recenzenci
Janusz Kaczmarek, Ryszard Kleszcz, Jerzy Kopania,
Janina Krynicka-Gajda, Leon Miodoński, Jerzy Pogonowski

Redakcja i skład komputerowy
Joanna Rozwandowicz, Justyna Czupiłka

Korektor
Beata Promińska

Okładkę projektowała
Barbara Grzejszczak

Wersją pierwotną zeszytu jest publikacja drukowana

CONTENT

1. Od "ta onta" do "to on" — mitologiczne źródła greckiego pojęcia bytu
Patryk Krajewski
2. Absolutnie wolny? Wolność człowieka w filozofii Giovanniego Pico Della Mirandoli
Dawid Nowakowski
3. "De vita coelitus comparanda" Marsilia Ficina jako przedstawienie hermetycznych praktyk odnowy człowieka
Magdalena Olejnik
4. Źródła filozofii Descartes'a w myśli św. Augustyna
Tomasz Śliwiński
5. Filozofia tożsamości Schellinga. Pierwsze wersje
Józef Piórczyński
6. Zasady intelektualizmu
Zbigniew Drozdowicz
7. Faktualizm Davida Armstronga
Dawid Firszt
8. Własności i prawa przyrody w esencjalizmie dyspozycyjnym
Rafał Wodzisz
9. Bajki funkcjonalistów
Tadeusz Skalski

Recent Submissions

 • Bajki funkcjonalistów 

  Skalski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  One of the most controversial principles of contemporary functionalism is the so-called principle of organizational invariance. Roughly speaking it states that all systems with the same fine grained functional organization ...
 • Własności i prawa przyrody w esencjalizmie dyspozycyjnym 

  Wodzisz, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The aim of this paper is to articulate dispositonal essentialism (DE) as a viable position in the discussions considering properties and laws of nature. In the first part of the article there are given several "must have" ...
 • Faktualizm Davida Armstronga 

  Firszt, Dawid (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  In my article I present David Armstrong's stance on properties, relations, particulars and states of affairs. I introduce this categories to show, at the most general level, his metaphysical system called factualism. My ...
 • Zasady intelektualizmu 

  Drozdowicz, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  In the view, which is proposed here, intellectualism is what brings together and not what divides, and its rules are placed in some manner over every distinction. This means, that intellectualism is being treated by me ...
 • Filozofia tożsamości Schellinga. Pierwsze wersje 

  Piórczyński, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The article analyses two first Schelling's works devoted to philosophy of identity: "Darstellung meines Systems der Philosophie" from 1801 and dialogue "Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge" ...
 • Źródła filozofii Descartes'a w myśli św. Augustyna 

  Śliwiński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  In this article I analyze the similarities between St. Augustine's and Descartes' philosophy. In particular I consider their spiritual conceptions of mind, God, and cognition theory. The most important similarities between ...
 • "De vita coelitus comparanda" Marsilia Ficina jako przedstawienie hermetycznych praktyk odnowy człowieka 

  Olejnik, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The aim of this article is a reconstruction and interpretation of Marsilio Ficino's thoughts presented in "De vita coelitus camparanda" that, having a hermetic tinge to it, concern an idea of human's religious tranformation. ...
 • Absolutnie wolny? Wolność człowieka w filozofii Giovanniego Pico Della Mirandoli 

  Nowakowski, Dawid (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  Pico was generally perceived as a representative of the Pelagian heresy and a supporter of absolute freedom of man. However, more detailed analysis of his works reveals that in his views he was much more traditional than ...
 • Od "ta onta" do "to on" – mitologiczne źródła greckiego pojęcia bytu 

  Krajewski, Patryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
  The paper deals with the mythological background for the philosophical concept of being. Against this background the early development of this concept and its conditions are shown. Also, some attention will be paid to ...