Grant Narodowego Centrum Nauki (program Sonata Bis 1, panel HS) pt. Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce – historia i bibliografia twórczości przekładowej, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr. Ivana N. Petrova z Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ

CONTENT

1. Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 1)
A. Kawecka, I. Petrov, M. Skowronek
2. Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 2)
A. Kawecka, I. Petrov, M. Skowronek
3. Кирилло-мефодиевские источники и памятники древней славянской книжности в переводах на польский язык: из истории рецепции
I. Petrov
4. Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 3)
A. Kawecka, I. Petrov, M. Skowronek
5. Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 4)
A. Kawecka, I. Petrov, M. Skowronek
6. Polskojęzyczne translacje tekstów kręgu Slavia Orthodoxa: o projekcie systematyzacji i dokumentacji
A. Kawecka, I. Petrov, M. Skowronek
7. Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 5)
A. Kawecka, I. Petrov, M. Skowronek
8. O przekładach piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego autorstwa prof. Ryszarda Łużnego na tle innych polskich publikacji tego typu
M. Skowronek
9. Old Church Slavonic – Polish Textbooks, Grammars and Dictionaries
A. Kawecka, I. Petrov, M. Skowronek
10. Проблема рецепции средневековой южнославянской письменности – о переводах древнесербских текстов на польский язык
I. Lis-Wielgosz
11. Book Reviews: Święci Konstantyn-Cyryl i Metody. Patroni Wschodu i Zachodu
I. Lis-Wielgosz
12. Wybrane aspekty prawosławnego przekładu Psałterza na język polski w świetle innych źródeł
A. Kawecka

Recent Submissions