Show simple item record

dc.contributor.authorCebula, Adam
dc.date.accessioned2023-03-16T18:52:32Z
dc.date.available2023-03-16T18:52:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46272
dc.description.abstractDysertacja poświęcona jest analizie sposobu implementacji materialnego aspektu konstytucyjnej zasady równości wyborów w przepisach prawa wyborczego odnoszących się wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (art. 169 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP). Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiona jest podstawowa treść pojęcia materialnej równości wyborów. W ramach analizy normatywnych konsekwencji zasady równości wyborów w jej aspekcie materialnym uwzględniony zostaje szereg czynników determinujących sens tychże wymogów. Rozdział drugi dysertacji zawiera omówienie trybu konstytucyjnego umocowania zasady równości wyborów. Równość wyborów ukazana jest – na podstawie wykazywanego przez nią pokrewieństwa z ogólną normą równościową (art. 32 Konstytucji RP) - jako postać specyficznego konstytucyjnego prawa podmiotowego: prawa każdego wyborcy do dysponowania jednakową siłą głosu w procesie kształtowania składu danego organu przedstawicielskiego. W rozdziale trzecim analizie poddany zostaje obecny kształt przepisów prawa wyborczego stanowiących operacjonalizację zasady równości wyborów w odniesieniu do gmin małych i średnich (liczących do 20 tys. mieszkańców). Rozważenie treści odpowiednich regulacji kodeksu wyborczego, jak również sposobu ich stosowania przez rady gmin - zachowujących do 1 stycznia 2019 kompetencje w zakresie tworzenia okręgów wyborczych na terenie gmin - uzupełnia analiza rozstrzygnięć wydanych w ramach procedur administracyjno-sądowej kontroli wybranych uchwał rad gmin ustanawiających podział obszarów tychże gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze. Rozdział czwarty pracy poświęcony jest przedstawieniu skutków stosowania przepisów prawa dotyczących tworzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w ich obecnym kształcie. Zakończenie dysertacji zawiera podsumowanie wywodów oraz propozycje de lege ferenda.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectrówność wyborówpl_PL
dc.subjectwybory do rad gminpl_PL
dc.subjectjednomandatowe okręgi wyborczepl_PL
dc.titleZagadnienie materialnej równości wyborów w wyborach do rad gmin przeprowadzanych w jednomandatowych okręgach wyborczychpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number299pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.dissertation.directorSkotnicki, Krzysztof
dc.dissertation.reviewerJaskiernia, Jerzy
dc.dissertation.reviewerUziębło, Piotr
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record