Show simple item record

dc.contributor.authorOrzechowska, Adriana
dc.date.accessioned2023-06-26T09:38:29Z
dc.date.available2023-06-26T09:38:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47319
dc.description.abstractPrzedmiotowa dysertacja koncentruje się na ustaleniu roli i znaczenia rozprawy głównej w polskim procesie karnym. Omawianą instytucję wprowadził Kodeks postępowania karnego z 1928 r., jako jedyne wówczas forum służące do wydania przez sąd pierwszej instancji wyroku odnośnie przedmiotu aktu oskarżenia - co do winy i odpowiedzialności karnej oskarżonego. Kodeks postępowania karnego z 1997 r. rozprawę główną nadal traktuje, jako kluczową instytucję przeznaczoną do rozstrzygania spraw o przestępstwa przez sąd pierwszej instancji. Jednakże znaczenie rozprawy głównej systematycznie maleje, bowiem coraz częściej sąd rozstrzyga o winie i odpowiedzialności karnej oskarżonego na posiedzeniu. To z kolei wiąże się z zacieraniem różnic pomiędzy rozprawą, a posiedzeniem także w zakresie gwarancji procesowych znamiennych dla tych forów. Tematyka objęta niniejszą dysertacją udziela odpowiedzi na pytanie o celowość dalszego wyodrębniania rozprawy głównej spośród innych posiedzeń, a jeśli tak to odnośnie, jakich spraw. Wymagało to badań pozwalających na ustalenie charakterystyki rozprawy głównej, jej struktury i funkcjonowania. Konieczna była również analiza obowiązujących przepisów regulujących przebieg rozprawy głównej w celu ustalenia, czy forum to gwarantuje realizację podstawowych zasad proceduralnych i standardów konstytucyjnych oraz konwencyjnych. Praca odpowiada także na pytanie, czy tradycyjny podział rozprawy głównej na cztery etapy jest nadal konieczny, czy też w niektórych sytuacjach możliwe jest odstąpienie od niektórych jej faz lub ich elementów. Ustalono także wzajemną relację zasady prawdy materialnej, kontradyktoryjności oraz rzetelności procesu w aspekcie czynnika modelującego przebieg rozprawy głównej. W oparciu o wyniki wskazanych badań zostały sformułowane postulaty de lege lata i de lege ferenda.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectrozprawa głównapl_PL
dc.subjectposiedzeniepl_PL
dc.subjectrozprawa prowadzona w trybie zdalnympl_PL
dc.subjectrelacja pomiędzy postępowaniem przygotowawczym a głównympl_PL
dc.subjectoskarżyciel publicznypl_PL
dc.subjectrzetelny procespl_PL
dc.subjectoskarżonypl_PL
dc.subjectstruktura rozprawy głównejpl_PL
dc.titleModel rozprawy głównej w polskim procesie karnympl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number625pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistykipl_PL
dc.dissertation.directorŚwiecki, Dariusz
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record