Show simple item record

dc.contributor.authorZboralska, Grażyna
dc.date.accessioned2023-09-15T12:48:03Z
dc.date.available2023-09-15T12:48:03Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47932
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy jest analiza regulacji prawnych dotyczących ustroju i postępowania przed Federalnym Sądem Pracy Republiki Federalnej Niemiec (Bundesarbeitsgericht). Rozważania odnoszące się do instytucji Federalnego Sądu Pracy w systemie konstytucyjnym RFN oraz do unormowań ustrojowych i proceduralnych, regulujących funkcjonowanie tego sądu, koncentrują się na problemach badawczych dotyczących sprawności postępowania w świetle standardów wypracowanych przez ETPCz na gruncie art. 6 ust. 1 zd. 1 EKPCz, instrumentów służących realizacji postulatu jednolitości orzecznictwa, udziału w rozpoznawaniu spraw przedstawicieli partnerów społecznych (pracowników i pracodawców) oraz dialogu Federalnego Sądu Pracy z Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym i TSUE. Rozdział pierwszy dotyczy usytuowania Federalnego Sądu Pracy w systemie sądownictwa RFN. Unormowania tworzące ustrój Federalnego Sądu Pracy i zagadnienia związane z organizacją wewnętrzną tego sądu, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów służących realizacji postulatu jednolitości orzecznictwa i rozwoju prawa poddano analizie w rozdziale drugim rozprawy. Rozdział trzeci poświęcony został statusowi sędziów Federalnego Sądu Pracy. Przebieg postępowania przed Federalnym Sądem Pracy wraz z rozpoznawanymi przez ten sąd środkami zaskarżenia jest przedmiotem rozważań w rozdziale czwartym, w którym szeroko przeanalizowano dwa najważniejsze rodzaje środków zaskarżenia, czyli rewizję i zażalenie na naruszenie prawa. Rozdział piąty koncentruje się na rozważaniach dotyczących aktywności Federalnego Sądu Pracy jako uczestnika dialogu sądowego z FTK i TSUE oraz na znaczeniu efektów tego dialogu dla wykładni unijnych regulacji z zakresu prawa pracy. Zagadnienia sprawności postępowania przed Federalny Sądem Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem jego szybkości, stanowią przedmiot rozdziału szóstego rozprawy. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań zawarte zostały w konkluzjach kończących poszczególne rozdziały pracy, a ponadto w rozdziale siódmym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectprawo pracypl_PL
dc.subjectFederalny Sąd Pracypl_PL
dc.subjectsądownictwopl_PL
dc.titleFederalny Sąd Pracy Republiki Federalnej Niemiec – zagadnienia ustrojowe i proceduralnepl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number322pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracypl_PL
dc.dissertation.directorHajn, Zbigniew
dc.dissertation.reviewerŚlebzak, Krzysztof
dc.dissertation.reviewerMiąsik, Dawid
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record