CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Tomasz Czapla
 2. Dzielenie się wiedzą w organizacji. Uwarunkowania podmiotowe i kulturowe
  Bożena Afiniec
 3. Refleksje nad konsekwencjami zachowań obywatelskich w organizacjach
  Adela Barabasz, Elżbieta Chwalibóg
 4. Relacje wewnątrzorganizacyjne w opiniach pracowników
  Agnieszka Izabela Baruk
 5. Zachowania mobilne pracownika w miejscu pracy - próba identyfikacji kluczowych determinant
  Izabela Bednarska-Wnuk
 6. Kultura organizacyjna ośrodków pomocy społecznej w województwie lubelskim
  Dorota Chmielewska-Muciek
 7. Macierz stylów komunikowania - wyniki badań preferencji komunikacyjnych studentów
  Tomasz Czapla, ewa Samuel
 8. Przestrzeń w architekturze organizacji
  Jerzy S. Czarnecki
 9. Zarządzanie rozwojem terytorialnym w kontekście zrównoważonego rozwoju
  Beata Glinkowska
 10. Studia nad relacją postrzegane wsparcie społeczne - zachowania obywatelskie w organizacji. Perspektywa społecznej teorii wymiany
  Milena Gojny
 11. Uwarunkowania wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach
  Marcin Gołembski
 12. Komunikacja jako narzędzie wprowadzania zmian
  Lidia Jabłonowska
 13. Zachowania organizacyjne w perspektywie badawczej - wyzwania metodologiczne
  Katarzyna Januszkiewicz
 14. Nastawienia ludzi do zmiany w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
  Małgorzata Kołodziejczak
 15. Manipulacje komunikacją interpersonalną w procesie negocjacji
  Elżbieta Kowalczyk
 16. Role lidera w zespole sportowym
  Paweł Kuźbik
 17. Zachowania menedżerów z małych i średnich firm w procesie przedsiębiorczości technologicznej
  Stefan Lachiewicz
 18. Wpływ zaufania wertykalnego na zaangażowanie organizacyjne pracowników
  Dagmara Lewicka
 19. Wartości związane z pracą. Wyzwania i ograniczenia badawcze w kontekście międzykulturowym
  Joanna Małgorzata Michalak
 20. Ocena stylów kierowania stosowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych PGL LP wyniki badań
  Jerzy Mrówka
 21. Komunikacja w organizacji jako wielowymiarowy proces o cechach komunikacji społecznej
  Agata Pierścieniak
 22. Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne
  Arkadiusz Potocki
 23. Kształtowanie kultury organizacyjnej w warunkach niepewności
  Anna Starosta, Maciej Czarnecki
 24. Symulakry w teorii organizacji i zarządzania
  Janusz Strużyna
 25. Źródła zaufania grupowego we współczesnych organizacjach
  Ilona Świątek-Barylska
 26. Stres i wypalenie zawodowe w pracy wolontariuszy organizacji pozarządowej
  Maria Janina Szymankiewicz
 27. Uwarunkowania polityki personalnej i ich wpływ na relacje międzyludzkie w organizacji
  Waldemar Walczak
 28. Jak organizacja steruje komunikacyjnymi zachowaniami (e-)klientów
  Magdalena Zalewska-Turzyńska

Recent Submissions

 • Józef Kleczyński (1841–1900) 

  Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
 • Samuel Dickstein (1851–1939) 

  Domański, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
 • Geometrical Presentation of Preferences by Using Profit Analysis and R Program 

  Zaborski, Artur; Pełka, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  PROFIT is a kind of external vector analysis of preference mapping. It is a combination of multidimensional scaling and multiple regression analysis. PROFIT takes as input both a configuration of stimulus points and a ...
 • GARCH Process Application in Risk Valuation for WIG20 Index 

  Małecka, Marta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The recent economic crisis of 2008/2009 boosted a discussion about effectiveness of popular methods of controlling risk in financial markets, with value-at-risk approach being a topical issue. The paper contrasted a GARCH ...
 • Men’s and Women’s Economic Activity in Poland 

  Bieszk-Stolorz, Beata; Markowicz, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The aim of the article is to examine the impact of a job seeker’s gender on their economic activity and employment odds in Poland in 2010. The research tool was a logit model. The starting point for the analysis was the ...
 • Some Construction of Factorial Designs 

  Szerszunowicz, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Design of experiments methods are an important tool to improve production processes using statistical methods. Designing experiments allows to set factors of the production process as well as describe the influence of ...
 • The Application of the Tools of Spatial Statistics to Evaluation Regional Differentiation of Polish Agriculture 

  Kamińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The article presents the application of the spatial autocorrelation analysis in evaluation of regional differentiation of agriculture in Poland. The study based on the selected data for the sixteen provinces from the ...
 • Some Remarks on the Data Imputation Using “missForest” Method 

  Misztal, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Missing data are quite common in practical applications of statistical methods and imputation is a general statistical method for the analysis of incomplete data sets. Stekhoven and Bühlmann (2012) proposed an iterative ...
 • The Role and Importance of an Actuary in the Insurance 

  Zapart, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Actuary on the basis of the tasks arising from the audit process of an insurance undertaking is obliged to submit their opinion on all activities of that establishment which could have an impact on the financial position ...
 • A Content Analysis of the Representation of the European Uprising in Turkish News Media 

  Yay, Meral; Özdamar, Elif Özge; Arsan, Esra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The study covers content analysis of the european uprising news represented in Turkish Media . 12 mainstream Turkish newspapers has been analysed between the dates of 1th – 30th July 2011. Correspodence analysis and ...
 • Statistical Time Series Analysis of Macro Indicators of Educational, Professional and Family Careers of Women in Poland 

  Raczkiewicz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Educational, professional and family careers can promote each other, but more often they compete with each other, especially in a case of women. These careers change over time. This article aims to analyze changes over ...
 • Introduction 

  Domański, Czesław; Kupis-Fijałkowska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
 • Model Selection Methods in Log-Linear Analysis 

  Brzezińska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The main objective of the study is to examine model selection methods in loglinear analysis. Log-linear analysis is a tool for independence analysis of qualitative data. Cell counts are Poisson distributed and all variables ...
 • Comparison of Accuracy of Spectral Clustering and Cluster Ensembles based on Co-Occurrence Matrix 

  Rozmus, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  High accuracy of the results is very important task in any grouping problem (clustering). It determines effectiveness of the decisions based on them. Therefore in the literature there are proposed methods and solutions ...
 • Modification of Talavera Method of Variable Selection in Cluster Analysis 

  Korzeniewski, Jerzy ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Talavera has proposed a method of variable selection in cluster analysis for data sets in which only variables measured on nominal scale are present. He examined the method on a couple of data sets basing his assessment ...
 • On Model Selection in Some Regularized Linear Regression Methods 

  Kubus, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  A dynamic development of various regularization formulas in linear models has been observed recently. Penalizing the values of coefficients affects decreasing of the variance (shrinking coefficients to zero) and feature ...
 • Testing Differences between Populations with Eigenvectors 

  Stelmach, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Testing differences between multivariate populations is one of a crucial problems in statistical investigations. The most known – MANOVA tests being parametric ones need to fulfill the assumptions about the conformity ...
 • Bayesian Statistical Tests for Proportion for Independent and Dependent Sampling 

  Pekasiewicz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  As a result of the use of the Bayesian statistical tests, the decision of the acceptance of the hypothesis for which the posterior risk is lower, is made. The risk depends on the prior parameter’s distribution, the loss ...
 • Some Remarks on the Symmetry Kernel Test 

  Baszczyńska, Aleksandra ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The paper presents chosen statistical tests used to verify the hypothesis of the symmetry of random variable’s distribution. Detailed analysis of the symmetry kernel test is made. The properties of the regarded symmetry ...
 • Classification of Large Data Sets. Comparison of Performance of Chosen Algorithms 

  Dudek, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Researchers analyzing large (> 100,000 objects) data sets with the methods of cluster analysis often face the problem of computational complexity of algorithms, that sometimes makes it impossible to analyze in an acceptable ...

View more