Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Finanse a efektywność mikroekonomiczna
Redaktor zeszytu: Bożena Mikołajczyk
Recenzent: Krystyna Brzozowska


CONTENT

  1. Niematerialne zasoby banków jako źródło ich wartości
    Monika Marcinkowska

Recent Submissions

View more