CONTENT 1. Wstęp
  Jerzy Gajdka

 2. I. WYBRANE PROBLEMY STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM


 3. Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego
  Jan Macias
 4. Kreowanie przez firmy przewag konkurencyjnych
  Lucyna Lewandowska
 5. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki sieciowej
  Maria Nowicka-Skowron, Piotr Pachura
 6. Ewolucja roli rad nadzorczych w kreowaniu strategii w polskich holdingach w latach 2000-2007
  Anna Lucińska
 7. II. W POSZUKIWANIU EFEKTYWNYCH STRUKTUR


 8. Unia personalna w polskich holdingach - kierunki zmian w latach 2000-2006
  Anna Lucińska
 9. Clusters w problematyce zarządzania przedsiębiorstwem
  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
 10. Zmiany w potencjale opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1995-2005
  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Ewa Kusideł

 11. III. FINANSOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA


 12. Zastosowanie mezzanine do finansowania innowacyjnych czynników rozwoju przedsiębirostw
  Anna Stos
 13. Wybrane aspekty szacowania likwidacyjnej wartości przedsiębiorstwa.
  Daniel Stos
 14. Problematyka efektywności działań gospodarczych
  Janusz Pawłowski
 15. Analiza wpływu zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw energetycznych
  Beata Skowron-Grabowska
 16. IV. PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK KAPITAŁOWY


 17. Wpływ polityki dywidendy na stopę zwrotu z akcji na polskim rynku kapitałowym
  Janusz Brzeszczyński, Jerzy Gajdka
 18. Wpływ ekonomicznej wartości dodanej (EVA) na rynkową wartość dodaną (MVA)
  Marta Kacprzyk, Monika Rychter, Rafał Wolski
 19. Efekt kapitalizacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Rafał Wolski, Monika Rychter
 20. Równowaga według modelu wyceny aktywów kapitałowych a rynek nieruchomości
  Magdalena Załęczna, Rafał Wolski
 21. Analiza emisji akcji z prawem poboru na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Tomasz Bursa

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Wstęp 

  Gajdka, Jerzy ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
 • Strategie innowacyjne przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki sieciowej 

  Nowicka-Skowron, Maria; Pachura, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The paper is introducing the chosen phenomena with the appearance of the categories - the networking and the network economy. The networking happened at present one of the most popular scientific theory in social and ...
 • Kreowanie przez firmy przewag konkurencyjnych 

  Lewandowska, Lucyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The study presents the creation of firms' selected competitive advantages as natural and distinctive manifestation of market orientation and entrepreneurship, as well as provides empirical examples of economic effects ...
 • Równowaga według modelu wyceny aktywów kapitałowych a rynek nieruchomości 

  Zaleczna, Magdalena ORCID; Wolski, Rafal ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The Capital Asset Pricing Model is a way of looking at the relationship between return and risk in a portfolio context. It considers the trade-off between return and risk to establish if an asset is correctly priced. In ...
 • Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego 

  Macias, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The article presents the development of strategic management conceptions. Included mechanistic and organic perspective on strategic management. A new alternative to strategy and strategic management is the organic perspective. ...
 • Problematyka efektywności działań gospodarczych 

  Pawłowski, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  In the theory of organisation, praxiology, economy, corporate finance and also in commercial practice the following cathegories exist: economic effectiveness, financial effectiveness, effectiveness of investment activities, ...
 • Wybrane aspekty szacowania likwidacyjnej wartości przedsiębiorstwa 

  Stos, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Among many categories of the value of an enterprise an important position is held by its liquidation value. One of the fundamental motives in determination of the liquidation value of an enterprise is the need to valuate ...
 • Zastosowanie mezzanine do finansowania innowacyjnych czynników rozwoju przedsiębiorstw 

  Stos, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The distinctive feature of innovative undertakings, as opposed to standard investment undertakings, is the presence of the innovation creation phase characterised by a risk connected with the lack of certainty as to the ...
 • Zmiany w potencjale opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1995-2005 

  Bukowska-Piestrzyńska, Agnieszka; Kusideł, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Restructuring problem of health care establishment - in sense of liquidation of ineffectiveness establishments or cost-generating without any adequate results - is discussed for more than 15 years, but the pressure of ...
 • Efekt kapitalizacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

  Wolski, Rafal ORCID; Rychter, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  This article is providing the analysis of the rate of return basing on the Warsaw Stock Exchange Market according to some anomalies like small companies rate of return that is higher on average than investment in shares ...
 • Analiza wpływu zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw energetycznych 

  Skowron-Grabowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The article deals with problems connected with inventory management in enterprises of energy sector, due to constantly changing environment of their functioning, which is one of the most important issues in enterprises in ...
 • Clusters w problematyce zarządzania przedsiębiorstwem 

  Bukowska-Piestrzyńska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Monitoring of the setting changes in environment, to adapt them to one's activities, is the basic premise of functioning of present economic subjects. A wider glance at the environment where the enterprise operates is ...
 • Ewolucja roli rad nadzorczych w kreowaniu strategii w polskich holdingach w latach 2000-2007 

  Lucińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The paper covers the problem of the competences of the Board of Directors in parent company and in the business units. It indicates the legal framework for the Board to inspire, to analyze, to give expertise and to approve ...
 • Unia personalna w polskich holdingach - kierunki zmian w latach 2000-2006 

  Lucińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The paper is introducing the chosen phenomena with the appearance of the categories - the networking and the network economy. The networking happened at present one of the most popular scientific theory in social and ...
 • Analiza emisji akcji z prawem poboru na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

  Bursa, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Choice of capital financing sources is one of the most relevant element of companies strategies. So as to keep long term growth enterprises are either investing in technology, distribution channels and in production capacity ...
 • Wpływ polityki dywidendy na stopę zwrotu z akcji na polskim rynku kapitałowym 

  Brzeszczyński, Janusz ORCID; Gajdka, Jerzy ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  This study presents empirical evidence on the profitability of an investment strategy focused on high dividend yield stocks from the Warsaw Stock Exchange. We construct the portfolios of top 10 highest dividend yielding ...
 • Wpływ ekonomicznej wartości dodanej (EVA) na rynkową wartość dodaną (MVA) 

  Rychter, Monika; Kacprzyk, Marta; Wolski, Rafal ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  This paper is providing the studies on Economic Value Added EVA and Market Value Added МVА. MVA was calculated using three different methods. Moreover, authors tried to find out the relationship between EVA and MVA and MVA ...