CONTENT 1. Foreword

 2. I. MACROECONOMIC ASPECTS OF THE EUROPEAN INTEGRATION


 3. Inflation Dynamics in the “New” EU Member State: Poland 1998-2006
  Antonin Rusek
 4. The Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth in the Czech Republic
  Lubor Łacina, Ľuboš Strelec
 5. Hypothesis Testing in the Case of Insufficient Observations - Identification of Own Critical Values
  Jitka Pomčnková, Svätopluk Kapounek
 6. An Analysis of the Innovation Level of Enterprises in the European Union
  Jan Kowalik
 7. Harmonization of the Tax System in Poland in Accordance with EU Standards
  Wiesława Olkowska
 8. Value Added Tax in European Union Countries - Comparative Analysis
  Bogusława Dobrowolska
 9. The Influence of Integration Processes on the Polish Foreign Trade
  Grażyna Juszczak-Szumacher

 10. II. REGIONS’ DEVELOPMENT VERSUS REGIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION


 11. EU Regional Policies and their Consequences for Poland from a Financial Perspective 2007-2013
  Ewa Polak
 12. Competitiveness of the EU Regions as a Challenge for the Lisbon Strategy and for the Regional Policy in the Period 2007-2013. Analysis of the Structural Funds’ Impact in Selected Fields of Intervention (R&D and Information Society)
  Jacek Białek, Adam Oleksiuk
 13. Evaluation of Structural Funds - Methodological Aspects
  Justyna Wiktorowicz
 14. Level of Socio-Economic Development of Polish Provinces after Entering the European Union
  Rafał Klóska
 15. Disproportions in Regional Development in the European Union and Exploitation of Innovative Potential
  Marek Szajt
 16. Development of Rural Region in Poland in the Aspect of Integration with the European Union
  Janusz Zrobek

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions