Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Unia Europejska w gospodarce światowej
Redaktor zeszytu: Janusz Bilski
Recenzent: Kazimierz Zabielski


Recent Submissions

View more