Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Inforum Models for the New EU Members

Recent Submissions

 • PCE in IMPEC Model - Constructing a Database 

  Plich, Mariusz; Ponewczyński, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Bardzo ważnym elementem modeli typu INFORUM jest blok równań spożycia z dochodów osobistych ludności. Wyróżnia się w nich zwykle od 40 do 100 kategorii spożycia. W przypadku modelu IMPEC (model typu INFORUM dla Polski) ...
 • Overview of the Latvian Economy in the Context of the Development of the Multisectoral Macroeconomic Model of Latvia 

  Grassini, Maurizio; Počs, Remigijs; Pinke, Gunta; Neiders, Ludis (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Opracowanie zawiera opis gospodarki Łotwy w momencie wejścia do Unii Europejskiej. Obejmuje on także lata poprzedzające, począwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych. Zaprezentowano projekcje wybranych zmiennych ...
 • Indirect Taxes and Price Fonnation a Model for the Polish Economy 

  Boratyński, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Podstawowym celem opracowania jest sformułowanie wielosektorowego modelu odzwierciedlającego wpływ podatków pośrednich na ceny w polskiej gospodarce. Stanowi on rozszerzenie standardowego modelu cen typu input-output. ...
 • Import Share Equations for IMPEC 

  Przybyliński, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Blok importu w typowym modelu INFORUM zawiera równania opisujące udział importu w popycie całkowitym. Podobne rozwiązanie przyjęto dla polskiego modelu IMPEC. W opracowaniu przedstawiono wyniki oszacowań takich właśnie ...
 • The Impact of Foreign Direct Investments on the Efficiency of Polish Economy. A Sectoral and Regional View 

  Świeczewska, Iwona; Wysocka, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Głównym celem opracowania jest analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany efektywności polskiej gospodarki, które mogą być efektem szeroko rozumianego postępu technicznego. Zmiany efektywności ...
 • Introduction - INFORUM Models for the New EU Members 

  Przybyliński, Michał; Tomaszewicz, Łucja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  INFORUM tu nazwa fundacji naukowej, działającej przy Uniwersytecie Maryland, założonej i kierowanej już od prawie 40 lat przez Cloppera Almona. Podstawowym narzędziem tworzenia analiz i prognoz gospodarczych przez ten ...
 • The Present and Future Data Situation in EU Countries for INFORUM Modelling 

  Richter, Josef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Modele typu INFORUM budowane są w oparciu o analizę dostępnego materiału statystycznego, w szczególności bilansów przepływów międzydziałowych (input-output) i rachunków narodowych. System statystyczny Unii Europejskiej ...
 • Derivation of Product-by-product 10 Matrices with the Almon’s Algorithm and Treatment of Secondary Production 

  Parve, Reelika (2006)
  Europejski system rachunków narodowych i regionalnych, ESA 95, który wszedł w życie 30 kwietnia 1999 r., wprowadził w krajach członkowskich UE zasady gromadzenia i dostarczania danych statystycznych o ściśle określonym ...
 • Overview of the Estonian Economy and the Progress of the Multisectoral Estonian Model 

  Grassini, Maurizio; Paas, Tiiu (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  W opracowaniu przedstawiono rozwój gospodarki Estonii w ostatnich latach w świetle danych International Institute of Management Development (IMD) World Competitiveness Yearbook (WCY) oraz wskaźnika wzrostu konkurencyjności ...