Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

  • Związki zaopatrzeniowe przedsiębiorstw budowlanych i przemysłowych 

    Różański, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
    The main objective of this study is to verify a research hypothesis that causes underlying insufficient and unpunctual supply of construction companies with materials can be found not only in shortage of construction ...