Redaktor zeszytu Jerzy Dietl

    Recenzent zeszytu Franciszek Misiąg
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

  • Strategia dystrybucji w warunkach zróżnicowania rynku 

    Jaworska, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
    The work deals withth distribution strategy implemented on differentiated markets. Diversification of the market ia a natural procesu accompanying the socio-economic development. However, its rola аs a determinant of the ...