CONTENT

 1. Preface
 2. Remarks on some learning algorithms
  Czesław Domański, Dorota Pekasiewicz
 3. The verification of the multivariate normal distribution hypothesis in a one-sample model with the method of elimination of disturbing parameters
  Czesław Domański, Wiesław Wagner
 4. Remarks on the generalized doubly truncated gamma distribution
  Tadeusz Gerstenkorn, Joanna Gerstenkorn
 5. Usefullness of Durbin method for investigating normality in one-dimensional linear model
  Wiesław Wagner
 6. The distribution and parameters of the distribution of the quotient of random variables
  Andrzej Czajkowski, Dariusz Parys
 7. Bayesian estimation of a shift point in a two-phase regression model
  Maria Jadamus-Hacura
 8. Application of Dagum economic distances to the analysis of wage distributions in Poland
  Alina Jędrzejczak
 9. Asymptotic results for sliced inverse regression
  Thomas Kötter
 10. On the classification of observations in the switching regression
  Krystyna Pruska
 11. Characterization of the orders in VARMA models
  Pestano Gabino, Celina Gonzáles Concepcion-Concepcion
 12. Application of the sequential probability ratio test to verification of statistical hypotheses
  Dorota Pekasiewicz
 13. A Monte Carlo investigation of two distance measures between statistical populations and their application to cluster analysis
  Agnieszka Rossa
 14. Limit laws for multivalued random variables
  Grażyna Trzpiot
 15. Decomposition of time series on the basis of modified grouping method of Ward
  Janusz Wywiał
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions